Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2020

Nájomná zmluva

326

99,35 EUR

Alžbeta Hamarová

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

10.02.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

325

5,05 EUR

ZSVS odštepný závod Nitra

Obec Klasov

07.02.2020

Zmluva o nájme Nebytových priestorov

324

840,00 EUR

Secmont s.r.o.

Obec Klasov

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

323

650,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Klasov

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

322

800,00 EUR

Via Nova

Obec Klasov

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

321

1 200,00 EUR

CSEMADOK új hajtás

Obec Klasov

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

320

13 000,00 EUR

FC MOSAP Klasov

Obec Klasov

07.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

319

900,00 EUR

Slovenský zvaz záhradkárov v Klasove

Obec Klasov

13.01.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

318

Neuvedené

CESTY NITRA a.s., Murgašova 6, 94901 Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

13.01.2020

Zmluva o dielo

317

82 374,60 EUR

CESTY NITRA a.s., Murgašova 6, 94901 Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

13.01.2020

Opakovaná Nájomná zmluva

316

Neuvedené

Nicolae Cojocari

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

13.01.2020

Opakovaná Nájomná zmluva

315

Neuvedené

Eva Beneová

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

14.11.2019

Dodatok č.1 k zmluve

314

Neuvedené

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.10.2019

Dohoda 19/16/054/36

313

Neuvedené

ÚPSVR Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

19.09.2019

Opakovaná nájomná zmluva

307

Neuvedené

Miroslava Ivaničková

Obec Klasov

19.09.2019

Opakovaná nájomná zmluva

306

Neuvedené

Ing. Erik Pindeš

Obec Klasov

14.06.2019

nájom nebytových priestorov

312

230,00 EUR

ŠK Admano

Obec Klasov

02.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

305

1 500,00 EUR

N.M.-Audit, spol, s.r.o.

Obec Klasov , obecnýúrad 108, 951 53 Klasov

02.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

304

5,05 EUR

Zápsl.vodárenská spol.a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

17.04.2019

Dohoda č. 19/16/50J/12

303

5 052,51 EUR

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

Úrad práce socialnych vecí a rodiny

15.03.2019

Kúpna zmluva

302

1 544,00 EUR

podieloví spoluvlastníci parc. č. 1138/1

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

08.11.2018

Nájomná zmluva

301

197,42 EUR

Ing. Erik Pindeš

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

08.11.2018

Nájomná zmluva

300

197,42 EUR

Nicolae Cojocari

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

08.11.2018

Opakovaná nájomná zmluva

299

234,57 EUR

Tomáš Rapko

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

08.11.2018

Nájomná zmluva

298

220,56 EUR

Simona Čuláková

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: