Navigácia

Obsah

 

Vítame Vás na novej webovej stránke obce

 

Obec Klasov so svojou rozlohou katastra viac ako 12 km2, leží v strednej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Babindolského potoka 4,5 km severozápadne od mesta Vráble.

 

 

12.01.2018

Rekonštrukcia futbalového ihriska

Rekonštrukcia futbalového ihriska

Detail

12.01.2018

Rekonštrukcia troch krátkych úlíc

Rekonštrukcia troch krátkych úlíc

Detail

10.10.2017

Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti

Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti

Detail

21.04.2017

Rekonštrukcia kuchyne

Rekonštrukcia kuchyne

Detail

13.01.2017

Prístavba jedálne

Prístavba jedálne

Detail

28.12.2016

Školská ulica

Školská ulica

Detail

28.12.2016

Poľné komunikácie

Poľné komunikácie

Detail

11.07.2016

Poľné komunikácie

Poľné komunikácie

Detail

Aktuálne

13.07.2018

VOĽBY

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Detail Oznamy

10.07.2018

Západoslovenská distribučná,a.s.

Odpočty spotrieb elektrickej energie

Detail Oznamy

21.06.2018

Pozvánka

20.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klasove, ktoré sa uskutoční 26.06.2018 v utorok o 18,00 hodine

Detail Oznamy

11.06.2018

Návrh VZN

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Detail Oznamy

11.06.2018

Návrh dodatku č.3

K VZN o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klasov

Detail Oznamy

01.06.2018

Pozvánka na deň detí

Obec Klasov pozýva všetky deti na detské dopoludnie, ktoré sa uskutoční 9. Júna 2018(v sobotu) od 10:30 v centrálnej časti obce. Pre deti bude pripravený program a to zdarma kolotoče, jazda na koníkoch, ukážka záchranárov so psami, ktorú zabezpečí Alfa rescue. Taktiež bude pre deti pripravené občerstvenie. Všetkých Vás srdečne očakávame

Detail Oznamy

16.05.2018

Deň matiek

Obec Klasov Vás pozýva na oslavu dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 20.05.2018 (nedeľa) o 14:30 hod. v kultúrnom dome Klasov. Všetkých Vás srdečne očakávame.

Detail Oznamy

23.04.2018

územné rozhodnutie

Prepojenie vodovodu Klasov so zásobným potrubím Veľké Chyndice

Detail Oznamy

18.04.2018

Výsledky ochutnávky vín

zo 43. ročníka v Klasove

Detail Oznamy