Navigácia

Obsah

Aktuality

26.05.2023

Ako správne napúšťať bazén

ZSVS

Detail Oznamy

10.06.2023

Deň detí

oslava pre deti

Detail Kulturne akcie

17.05.2023

Povinná publicita

SAŽP - Zelené obce Slovenska

Detail Oznamy

17.05.2023

Súťaž

naj búdka Slovenska 2023

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Fotogaléria

Deň matiek

Deň matiek

14.05.2023

Stavanie mája

Stavanie mája

30.04.2023

Priemyselná ulica

Priemyselná ulica

Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

Obecný úrad

Obecný úrad

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu vrátane sadových úprav

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií