Navigácia

Obsah

Aktuality

23.05.2024

deň detí a rodiny

ZŠ Klasov

Detail Oznamy

08.06.2024

Deň detí

oslava dňa detí

Detail Kulturne akcie

10.05.2024

Planty - predaj

Hamarová č. d. 77

Detail Oznamy

09.05.2024

Deň matiek

Ako separovať odpad z darčekov

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Úradná tabuľa

Fotogaléria

Deň matiek 2024

Deň matiek 2024

oslava Dňa matiek

Majáles 2024

Majáles 2024

stavanie mája 30.04.2024

Mikuláš 2023

Mikuláš 2023

oslava dňa Mikuláša

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Rozsvietenie vianočného stromčeka

zapálenie 1. adventnej sviečky na adventnom venci.

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií