Navigácia

Obsah

Aktuality

08.04.2024

Odpis vodomerov

od 9.4.2024

Detail Oznamy

06.04.2024

Výsledky volieb

II. kolo

Detail Oznamy

27.03.2024

Dôležitý oznam

obchádzková trasa

Detail Oznamy

24.03.2024

Výsledky volieb I. kolo

Voľba prezidenta

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Úradná tabuľa

Fotogaléria

Mikuláš 2023

Mikuláš 2023

oslava dňa Mikuláša

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Rozsvietenie vianočného stromčeka

zapálenie 1. adventnej sviečky na adventnom venci.

Oslava dňa dôchodcov

Oslava dňa dôchodcov

15.10.2023

Materská škola

Materská škola

oprava chodníka

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií