Navigácia

Obsah

Aktuality

12.09.2023

Predaj mäsa

Vladimír Smieško

Detail Oznamy

04.09.2023

Arriva

zmeny od 1.9.2023

Detail Oznamy

25.07.2023

Arriva Nitra

Zmena od 1.8.2023

Detail Oznamy

29.06.2023

ARRIVA

zmena spojov od 1.7.2023

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Úradná tabuľa

06.09.2023 - 07.03.2024

Vyzývacie konanie

09.06.2023 - 31.12.2023

VOĽBY do NR SR 2023

Fotogaléria

Materská škola

Materská škola

oprava chodníka

Základná škola

Základná škola

čistenie fasády, upratovanie areálu a nový chodník a parkovisko

Deň detí

Deň detí

10.06.2023

Deň matiek

Deň matiek

14.05.2023

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií