Navigácia

Obsah

Aktuality

28.03.2023

OZ Klásky

workshop

Detail Oznamy

23.03.2023

JUKKA

predaj ovocných stromčekov

Detail Oznamy

16.03.2023

Vinohrady KLASOV

Prieskum záujemcov o dodávku vody v lokalite vinohrady Klasov

Detail Oznamy

15.03.2023

Agro HN

Predaj hovädzieho mäsa

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Úradná tabuľa

Fotogaléria

Priemyselná ulica

Priemyselná ulica

Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

Obecný úrad

Obecný úrad

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu vrátane sadových úprav

Kostolná ulica

Kostolná ulica

Rekonštrukcia Kostolnej ulice, športového areálu a areálu Materskej školy

Horná ulica

Horná ulica

Rekonštrukcia Hornej ulice a výstavba chodníka

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií