Navigácia

Obsah

Aktuality

05.10.2022

POŠTA

6.10. a 11.10.2022

Detail Oznamy

04.10.2022

Zasadnutie OZ

6.10.2022

Detail Oznamy

04.10.2022

Odpočet plynu

6.10.2022

Detail Oznamy

27.09.2022

Voľby do Rady školy

oznámenie výsledku

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Fotogaléria

Kronika obce Klasov

Kronika obce Klasov

Kronika obce je u matrikárky obce Klasov. Nájdete tu začiatky, premeny a vývoj našej obce. Píše sa od roku 1958. Sú tam zaujímavé informácie a fotografie.

Rekonštrukcia futbalového ihriska

Rekonštrukcia futbalového ihriska

Rekonštrukcia futbalového ihriska FC Klasov vrátane závlahového systému značky Perrot aj s dosadzovacou nádržou a oporných múrov financovaných z vlastných zdrojov v celkovej výške 65.000 €.

Rekonštrukcia troch krátkych úlíc

Rekonštrukcia troch krátkych úlíc

Rekonštrukcia 3 krátkych ulíc v obci Klasov a to ulica Krátka, Slepá a Ulička. Sú financované z vlastných zdrojov v celkovej výške 24.000 €.

Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti

Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti

rekonštrukcia budovy

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií