Navigácia

Obsah

Aktuality

16.03.2023

Vinohrady KLASOV

Prieskum záujemcov o dodávku vody v lokalite vinohrady Klasov

Detail Oznamy

15.03.2023

Agro HN

Predaj hovädzieho mäsa

Detail Oznamy

13.03.2023

ZOOM Optika

21.03.2023

Detail Oznamy

10.03.2023

Základná škola Klasov

zápis žiakov do 1. ročníka

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Úradná tabuľa

Fotogaléria

Priemyselná ulica

Priemyselná ulica

Rekonštrukcia Priemyselnej ulice

Obecný úrad

Obecný úrad

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu vrátane sadových úprav

Kostolná ulica

Kostolná ulica

Rekonštrukcia Kostolnej ulice, športového areálu a areálu Materskej školy

Horná ulica

Horná ulica

Rekonštrukcia Hornej ulice a výstavba chodníka

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií