Navigácia

Obsah

Aktuality

01.12.2023

Pozvánka na OZ

7.12.2023

Detail Oznamy

01.12.2023

Úradné hodiny počas sviatkov

27.12.2023-5.1.2024

Detail Oznamy

30.11.2023

Pozvánka

Veľký Lapáš

Detail Oznamy

28.11.2023

Vianočná akadémia ZŠ Klasov

14.12.2023

Detail Oznamy

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok. 

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

Úradná tabuľa

06.09.2023 - 07.03.2024

Vyzývacie konanie

09.06.2023 - 31.12.2023

VOĽBY do NR SR 2023

Fotogaléria

Oslava dňa dôchodcov

Oslava dňa dôchodcov

15.10.2023

Materská škola

Materská škola

oprava chodníka

Základná škola

Základná škola

čistenie fasády, upratovanie areálu a nový chodník a parkovisko

Deň detí

Deň detí

10.06.2023

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií