Navigácia

Obsah

Obec Klasov má v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení zazmluvneného manažéra kybernetickej bezpečnosti, a to organizáciu IQ ideas, s.r.o.  so sídlom Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra.