Navigácia

Obsah

ČOV-Klasov

ČOV-Klasov

Obec Klasov má v celej obci zavedenú kompletnú infraštruktúru (vodovod, elektrifikácia, plynofikácia, kanalizácia).
Má vlastnú čističku odpadových vôd (ČOV), ktorá je spoločná aj pre obec Babindol.
Dňa 31.05.2007 sa v obci ukončila výstavba ČOV, ktorá bola v októbri toho roku aj skolaudovaná a spustená do skúšobnej prevádzky. V skúšobnej prevádzke je aj počas tohto roka.
Okolie ČOV prešlo terénnymi úpravami. V rámci ochrany životného prostredia obec vysadila v areály ČOV 400 ks kríkov, ktoré sú v prípade ich vypadnutia z hocijakého dôvodu vysadené novými kríkmi.
S výstavbou kanalizácie sa v obci začalo v roku 2000 firmou Staveko Rišňovce.
Dňa 15.10.2007 bola v obci spustená kanalizácia.
Napojila sa už väčšina obyvateľov.
Obec Klasov vynakladá nemalé finančné prostriedky na prevádzku ČOV, ktoré získava aj od občanov oboch obcí, ktorí platia stočné na 1 osobu na rok vo výške 20 €.
O bezchybný chod ČOV sa stará pracovník, ktorý bez ohľadu na deň, sviatky a počasie trávi minimálne 2 hodiny denne 365 dní v roku údržbou ČOV.
Pracovník raz mesačne odovzdáva firme AQUASECO s.r.o. Ivanka pri Dunaji vzorky prečistených splaškov z prítoku a odtoku na rozbor. Tým sa zabezpečuje kvalita vypúšťanej prečistenej vody do miestneho potoka. Protokol o výsledku rozborov je zasielaný na OcÚ, kde je zaevidovaný, založený do spisov a na konci roka sa posiela ročný výkaz o začatí vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových príp. podzemných vôd na Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava.
Podľa potreby je z ČOV vyvážaný kal na dostabilizáciu do ČOV Vráble.


Vytvorené: 3. 7. 2009
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2022 14:58
Autor: Správce Webu