Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.07.2022

Kúpna zmluva

402

18 705,00 EUR

František Šranko

Obec Klasov

13.07.2022

kúpna zmluva

401

32 295,00 EUR

Marcel Záhon

Obec Klasov

14.06.2022

zmluva o dodávke plynu

400

0,09 EUR Eur/kWh

SPP

Obec Klasov

14.06.2022

zmluva o dodávke plynu

399

0,09 EUR Eur/kWh

SPP

Obec Klasov

14.06.2022

zmluva o dodávke plynu

398

0,09 EUR Eur/kWh

SPP

Obec Klasov

14.06.2022

zmluva o dodávke plynu

397

0,09 EUR Eur/kWh

SPP

Obec Klasov

14.06.2022

zmluva o dodávke plynu

396

0,09 EUR Eur/kWh

SPP

Obec Klasov

05.05.2022

opakovaná nájomná zmluva

395

170,56 EUR

Monika Balková

Obec Klasov

12.04.2022

kúpna zmluva

394

10,00 EUR desať

Obec Klasov

Fyzické osoby

11.03.2022

Príkazná zmluva č. 26/VO/02/2021/PL-KS

393

400,00 EUR Štyristo

Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

Obec Klasov

11.03.2022

Príkazná zmluva č. 26/VO/02/2021/EL-KS

392

400,00 EUR Štyristo

Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

Obec Klasov

07.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na centrálny register zmlúv

391

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Obec Klasov

Galileo Corporation s.r.o.

23.02.2022

Rámcová kúpna zmluva

390

nula

Školská jedáleň ako súčasť MŠ- Obec Klasov

INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen

07.02.2022

Rámcová kúpna zmluva

389

nula

Obec Klasov

LUNYS, s.r.o.

27.01.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

388

130,00 EUR Jednostotridsať

Národná geograficko informačná, s.r.o.

Obec Klasov

18.01.2022

kúpna zmluva

387

nula

Školská jedáleň ako súčasť MŠ- Obec Klasov

MIRKOM s.r.o., Hlavná 8/14, 94632 Marcelová

30.11.2021

Dodatok č. 3 ku zmluve o zbere, vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 110531-1S

386

nula

Obec Klasov

Nitrianske komunálne služby

30.11.2021

zmluva o nájme bytu

385

80,24 EUR osemdesiat eur dvadsaťštyri cestov

František Fehér

Obec Klasov

29.11.2021

Nájomná zmluva

384

220,56 EUR Dvestodvadsať eur päťdesiatšesť centov

Mgr. Miroslav Bakša

Obec Klasov

29.11.2021

Nájomná zmluva

383

192,21 EUR Jedenstodeväťdesiatdva eur dvadsaťjeden c

Erika Kauseková

Obec Klasov

16.11.2021

Zmluva o dielo č. 17/2021

382

280,00 EUR Dvestoosemdesiat

Mgr. Martin Balázs

Obec Klasov

22.10.2021

Opakovaná zmluva o nájme bytu

380

170,67 EUR Jedenstosedemdesiat eur šesťdesiatsedem c

Gabriela Vargová

Obec Klasov

22.10.2021

Opakovaná nájomná zmluva

379

97,08 EUR Deväťdesiatsedem Eur osem centov

Ľubica Bystrická

Obec Klasov

13.10.2021

Zmluva č. 59/POD-403/21

378

7 512,00 EUR Sedemtisícpäťstodvanásť

Obec Klasov

Slovenská agentúra životného prostredia

27.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o úvere

377

40 000,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: