Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

370

170,21 EUR jedenstosedemdesiat eur dvadsaťjeden centov

Ing.Ingrid Pechová a Martin Pecho

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

369

170,21 EUR jedenstosedemdesiat eur dvadsaťjeden centov

Iveta Gatyášová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

368

80,24 EUR osemdesiat eur dvadsaťštyri centov

Veronika Pénzešová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

367

170,56 EUR jedenstosedemdesiat eur päťdesiatšesť centov

Milan Marci a Mgr.Simona Marciová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

366

170,67 EUR jedenstosedemdesiat eur šesťdesiatsedem centov

Bc.Ingrid Satinová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

365

86,05 EUR osemdesiatšesť eur päť centov

Gabriela Haluščáková

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

364

80,24 EUR osemdesiat eur dvadsaťštyri centov

Darina Bányiová

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

363

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Miloš Kausek

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

362

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Zoltán Šranko

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

361

234,57 EUR dvestotridsaťštyri eur päťdesiatsedem centov

Alena Kostolániová

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

360

192,21 EUR jedenstodeväťdesiatdva eur dvadsaťjeden centov

Mgr. Miroslav Bakša a Monika Bakšová, Klasov 442

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

359

94,41 EUR deväťdesiatštyri eur štyridsaťjeden centov

Ladislav Šuba

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

358

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Miriam Farkašová

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

357

99,35 EUR deväťdesiatdeväť eur tridsaťpäť centov

Jozef Kováč

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

356

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Veronika Bafrncová

Obec Klasov

29.06.2021

Nájomná zmluva

355

150,36 EUR jedenstopäťdesiat eur tridsaťšesť centov

Martina Balázsová

Obec Klasov

29.06.2021

Dohoda č. 21/16/054/24

354

7 566,57 EUR sedemtisícpäťstošesťdesiatšesťpäťdesiatsedem

Obec Klasov

ÚPSVaR Nitra

25.06.2021

Opakovaná nájomná zmluva

353

170,56 EUR Jedenstosedemdesiat eur päťdesiatšesť centov

Daniela a Dárius Kicákoví

Obec Klasov

14.05.2021

Kúpna zmluva

351

nula

MIKROKOM PLUS s.r.o.

Školská jedáleň ako súčasť MŠ- Obec Klasov

14.05.2021

Kúpna zmluva

350

nula

FOODSERVICE Nitra s.r.o.

Školská jedáleň ako súčasť MŠ- Obec Klasov

10.05.2021

Zmluva o dielo č. 5/2021

349

830,00 EUR osemstotridsať

Mgr. Ján Baláž

Obec Klasov

07.05.2021

Kúpna zmluva

348

1,00 EUR Jedno

občania

Obec Klasov

30.04.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

347

20,00 EUR Dvadsať

Strechy VAGO, Klasov242, 95153 Klasov

Obec Klasov

27.04.2021

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 3001/21/003

346

32 000,00 EUR tridsaťdva tisíc

Obec Klasov

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

26.04.2021

zmluva o dielo

345

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Obec Klasov 108, 951 53 Klasov

K2 ateliér, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: