Navigácia

Obsah

Nájomné byty-Zóna 2

Nájomné byty-Zóna 2

Dňa 19.11.2009 na 19. zasadnutí Obecného zastupiteľstva poslanci schválili projekty na výstavbu nájomného bytového domu 21 bytových jednotiek (21 b.j.) v Zóne Nový Klasov 2. 
Verejné obstarávanie bolo uverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie - vestník č. 213/2009 - 5.11.2009. Dátum uverejnenia 5.11.2009 a dátum ukončenia VO 19.11.2009 o 12:00 hod.

Projektantom je pán Ing. Otto Tokár a zodpovedným projektantom pani Ing. Veronika Tokárová.

Žiadosti môžete zasielať poštou, e-mailom alebo odovzdať osobne do podateľne obecného úradu na prízemí, dvere č. 1 u pani Záhonovej. Žiadosti budú zaprotokolované, založené do spisov a posúdené na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred kolaudáciou nájomného bytového domu 21 b.j. Vyhovenie a nevyhovenie žiadostí bude oznámené poštou každému žiadateľovi. Ku dnešnému dňu, t.j. 11.04.2011, eviduje obec Klasov 92 žiadostí.

S výstavbou nájomného bytu 21 b.j. sa začalo v júli 2010. Prebiehal geologický prieskum a od 1. augusta sa začalo s vrtaním podporných pilierov.

 

Žiadosť o nájomný byt 21 BJ - Zóna 2


Vytvorené: 21. 4. 2011
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2016 10:31
Autor: Správce Webu