Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.05.2021

Zmluva o dielo č. 5/2021

349

830,00 EUR osemstotridsať

Mgr. Ján Baláž

Obec Klasov

07.05.2021

Kúpna zmluva

348

1,00 EUR Jedno

občania

Obec Klasov

30.04.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

347

20,00 EUR Dvadsať

Strechy VAGO, Klasov242, 95153 Klasov

Obec Klasov

27.04.2021

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 3001/21/003

346

32 000,00 EUR tridsaťdva tisíc

Obec Klasov

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

26.04.2021

zmluva o dielo

345

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Obec Klasov 108, 951 53 Klasov

K2 ateliér, s.r.o.

25.03.2021

Opakovaná nájomná zmluva

344

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem c

Lukáš Kováč

Obec Klasov

10.03.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci

343

900,00 EUR deväťsto

SWOT spol. s.r.o.

Obec Klasov

18.02.2021

dodatok č. 1

342

800,00 EUR osemsto

SWOT spol. s.r.o.

Obec Klasov

10.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

341

Neuvedené

ZVS,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01Nitra

Obec Klasov

10.02.2021

Zmluva o poskytnutí služby

340

Neuvedené

INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín

Obec Klasov

05.02.2021

Zmluva

339

1 100,00 EUR Jedentisícsto

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

SWOT spol. s.r.o.

11.01.2021

Rámcová kúpna zmluva

352

nula

Obec Klasov

INMEDIA s.r.o., Námestie SNP, 96001 Zvolen

08.01.2021

zmluva o spolupráci

338

Neuvedené

SWOT spol. s.r.o.

Obec Klasov

04.01.2021

Zmluva o výpožičke

337

Neuvedené

Obec Klasov

SR-štatistický úrad SR

21.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

336

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Obec Klasov

N.M.-Audit, spol, s.r.o.

21.10.2020

Nájomná zmluva

336

86,05 EUR

Mária Javorková

Obec Klasov

20.10.2020

Nájomná zmluva

335

155,57 EUR

Zuzana Fehérová

Obec Klasov

20.10.2020

Nájomná zmluva

334

197,42 EUR

Nikoleta a Dušan Balogoví

obec Klasov

20.10.2020

Opakovaná nájomná zmluva

333

150,36 EUR

Amálka Nosianová

Obec Klasov

30.09.2020

Opakovaná zmluva o nájme bytu

332

86,05 EUR osemdesiatšesť eur päť centov

Ján Paulovič

Obec Klasov

30.09.2020

Opakovaná nájomná zmluva

331

150,36 EUR jedenstopäťdesiat eur tridsaťšesť centov

Adrán Galaba

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.09.2020

zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

330

1 000,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Klasov

12.08.2020

Nájomná zmluva

329

93,74 EUR Deväťdesiattri eur sedemdesiatštyri centov

Mária Sasková

Obec Klasov

05.08.2020

Licenčná zmluva

328

300,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

05.08.2020

Nájomná zmluva

327

150,36 EUR

Patrik Kevély

Obec Klasov 108, 951 53 Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: