Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa: Obec Klasov
Obecný úrad 108
951 53  Klasov
 

IČO: 00308102
DIČ: 2021056587
tel.č.: 037/7883011
fax: 037/7883841
bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s. Nitra
číslo účtu: 7002826/5200
IBAN: SK35 5200 0000 0000 0700 2826

 

Mobil obecného úradu: 0918 951 050- len počas úradných hodín


Mobil starostu: 0918 500 772

Matrika a podateľňa: prízemie, dvere č.1:

Rozália Záhonová
t.č.: 037/788 30 11
e-mail: matrika@klasov.sk
  rozalia.zahonova@klasov.sk

 

Účtareň: poschodie, dvere č.1:

Mgr. Martina Majorová

t.č.: 037/788 30 11
e-mail: uctaren@klasov.sk

 

Dane a pokladňa: poschodie, dvere č. 3:

Mária Tóthová

t.č.: 037/788 30 11
e-mail: maria.srankova@klasov.sk  
  dane@klasov.sk
  pokladna@klasov.sk
  info@klasov.sk
  webmaster@klasov.sk
  podatelna@klasov.sk