Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2023

UZNESENIE č.1-2022 Stiahnuté: 19x

ZÁPISNICA č.1-2022 Stiahnuté: 20x

UZNESENIE č.2-2022 Stiahnuté: 20x

ZÁPISNICA č.2-2022 Stiahnuté: 23x

UZNESENIE č.3-2023 Stiahnuté: 21x

ZÁPISNICA č.3-2023 Stiahnuté: 30x

UZNESENIE č.4-2023 Stiahnuté: 10x

ZÁPISNICA č.4-2023 Stiahnuté: 7x

UZNESENIE č.5-2023 Stiahnuté: 8x

ZÁPISNICA č.5-2023 Stiahnuté: 8x

Uznesenia za rok 2022

UZNESENIE č. 18-2022 Stiahnuté: 83x

ZÁPISNICA č.18-2022 Stiahnuté: 15x

UZNESENIE č. 19-2022 Stiahnuté: 60x

ZÁPISNICA č.19-2022 Stiahnuté: 8x

UZNESENIE č. 20-2022 Stiahnuté: 59x

ZÁPISNICA č.20-2022 Stiahnuté: 13x

UZNESENIE č. 21-2022 Stiahnuté: 90x

ZÁPISNICA č.21-2022 Stiahnuté: 12x

UZNESENIE č.22-2022 Stiahnuté: 12x

ZÁPISNICA č.22-2022 Stiahnuté: 12x

Stránka