Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2016

2018

Uznesenia z 9 zasadnutia OZ konaného dňa 24.2.2016 Stiahnuté: 133x

Uznesenia z 10 zasadnutia OZ konaného dňa 12.5.2016 Stiahnuté: 127x

Uznesenia z 11 zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2016 Stiahnuté: 118x

Uznesenia z 12 zasadnutia OZ konaného dňa 10.8.2016 Stiahnuté: 119x

Uznesenia z 13 zasadnutia OZ konaného dňa 9.11.2016 Stiahnuté: 119x

Uznesenia z 14 zasadnutia OZ konaného dňa 8.12.2016 Stiahnuté: 163x

Uznesenia za rok 2015

2018

Uznesenia z 1 zasadnutia OZ konaného dňa 3.12.2014 Stiahnuté: 113x

Uznesenia z 2 zasadnutia OZ konaného dňa 21.1.2015 Stiahnuté: 120x

Uznesenia z 3 zasadnutia OZ konaného dňa 25.3.2015 Stiahnuté: 99x

Uznesenia z 4 zasadnutia OZ konaného dňa 9.6.2015 Stiahnuté: 123x

Uznesenia z 5 zasadnutia OZ konaného dňa 24.6.2015 Stiahnuté: 110x

Uznesenia z 6 zasadnutia OZ konaného dňa 28.7.2015 Stiahnuté: 115x

Uznesenia z 7 zasadnutia OZ konaného dňa 29.10.2015 Stiahnuté: 101x

Uznesenia z 8 zasadnutia OZ konaného dňa 26.11.2016 Stiahnuté: 106x

Uznesenia za rok 2014

2018

Uznesenie č.19/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20.3.2014 Stiahnuté: 104x

Uznesenie č.20/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2014 Stiahnuté: 104x

Uznesenie č.21/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 7.8.2014 Stiahnuté: 104x

Uznesenie č.22/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.10.2014 Stiahnuté: 101x

Uznesenia za rok 2013

2015

Uznesenie č. 18/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.12.2013 Stiahnuté: 364x

Uznesenie č. 17/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.10.2013 Stiahnuté: 322x

Stránka