Navigácia

Obsah

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberový dvor vedľa Oázy je otvorený každú sobotu : 9:00-12:30.

Žiadame obyvateľov obce aby dodržiavali otváracie hodiny a neukladali odpad pred zberný dvor, a dodržiavali pokyny správcu zberného dvora.

Zberný dvor je zriadený len pre  obyvateľov našej obce a je prísne zakázané donášať odpad cudzím osobám bez trvalého pobytu v obci Klasov.

Do zberného dvora je zakázané donášať  stavebný odpad, nebezpečný odpad (motorový olej a pod.).

Fotogaléria