Navigácia

Obsah

Zber separovaného odpadu bude prebiehať v dňoch:

05.01.2021         Utorok       -       Plast + papier

02.02.2021         Utorok       -       Plast + papier
02.03.2021         Utorok      -       Plast + papier

vianoce-odpad

 

Zberný dvor je otvorený pravideľne každú sobotu v čase od 9:00-12:30.

VŠETKÝM OBYVATEĽOM KLASOVA!

Milí spoluobčania!

     V našej obci sme s Vašou pomocou zrealizovali separovaný zber komunálneho odpadu. Našou snahou je na skládku odpadu odviesť čo najmenej odpadu, aby sa poplatky za zber a zneškodňovanie odpadu nemuseli zvyšovať. Riešenie tohto problému spočíva v triedení komunálneho odpadu. Každá domácnosť obdrží vrecia, do ktorých bude triediť odpad.

PAPIER

Patria sem: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka, vrecká od múky, cukru ..............

Nepatria sem: umelohmotné obaly, znečistený papier, stanioly, celofán, hygienické potreby.
Papier treba zviazať a položiť (pred plot, na most) pri vrecia.

PLASTOVÉ FĽAŠE, OBALY

Patria sem: priesvitné (číre), zelené, modré fľaše od minerálok, s označením PET, fľaše
                    od aviváže, čistiacich prostriedkov s označením HD-PE. Fľaše upravte
                    stlačením. Zátky z nich dajte dolu, priložte ich do vriec k fľašiam. Môže
                    na nich ostať etiketa.
Nepatria sem: oranžové a strieborné fľaše od malinoviek, fľaše od jedlého oleja.

SKLO

Patria sem: predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo.
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo.

Na zber skla obdržíte jutové vrece a
na zber plastových fliaš obdržíte vrece z PVC.

Podomový zber sa koná každý prvý utorok v mesiaci !!!

V týchto dňoch Vás prosíme vrecia s daným odpadom pripraviť pred dom (pri plot, na most) k vývozu. V prípade zmien budete vopred informovaní.

Ak na prvý utorok, alebo na viac po sebe nasledujúcich dní padne sviatok, zber sa bude konať v nasledujúci pracovný deň.

zber, separácia a recyklácia

separovaný zber 1

Separovaný zber 2