Navigácia

Obsah

VZN

VZN

1-2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 18x

VZN 6/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD Stiahnuté: 58x

VZN 5/2022 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 53x

VZN 4/2022 miestne dane Stiahnuté: 62x

VZN 3/2022 daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 51x

VZN 2/2022 odpady Stiahnuté: 55x

VZN č. 1 2022 o umiestnení volebných plagátov Stiahnuté: 39x

VZN č. 3 2021 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 40x

VZN č. 52021 o podmienach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 90x

VZN č. 42021 o miestnych daniach Stiahnuté: 99x

VZN č. 22021 o komunálnych odpadoch Stiahnuté: 81x

č. 8/2020 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 227x

č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 202x

č. 6/2020 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 147x

č. 5/2020 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 156x

č. 4/2020 o kronike Obce Klasov Stiahnuté: 147x

VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach podnikania na území obce Klasov Stiahnuté: 192x

VZN č.2/2020 o určení príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 190x

VZN 1 - 2020 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 224x

Dodatok č.1 k VZN 5-2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 251x

Stránka