Obsah

VZN

VZN

VZN 2-2024 o ovzduší Stiahnuté: 4x

VZN 1-2024 o odpadoch Stiahnuté: 2x

VZN č. 5-2023 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 40x

VZN č. 4-2023 o miestnych daniach Stiahnuté: 44x

VZN č. 3-2023 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 42x

1-2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 52x

VZN 6/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD Stiahnuté: 89x

VZN 5/2022 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 88x

VZN 4/2022 miestne dane Stiahnuté: 101x

VZN 3/2022 daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 92x

VZN 2/2022 odpady Stiahnuté: 99x

VZN č. 1 2022 o umiestnení volebných plagátov Stiahnuté: 73x

VZN č. 3 2021 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 70x

VZN č. 52021 o podmienach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 120x

VZN č. 42021 o miestnych daniach Stiahnuté: 129x

VZN č. 22021 o komunálnych odpadoch Stiahnuté: 123x

č. 8/2020 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 257x

č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 234x

č. 6/2020 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 181x

č. 5/2020 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 187x

Stránka