Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Adresa: Obec Klasov
Obecný úrad 108
951 53  Klasov
 

IČO: 00308102
DIČ: 2021056587
tel.č.: 037/7883011
mobil: 0918 951 050
bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s. Nitra
číslo účtu: 7002826/5200
IBAN: SK35 5200 0000 0000 0700 2826

 


Mobil starostu: 0918 500 772

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s naradením EP a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

email: uctaren@klasov.sk

tel.č.: 037/7883011