Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Adresa: Obec Klasov
Obecný úrad 108
951 53  Klasov
 

IČO: 00308102
DIČ: 2021056587
tel.č.: 037/7883011
mobil: 0918 951 050
bankové spojenie: ČSOB a.s.
číslo účtu: 4029540228/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0040 2954 0228

 

všeobecné t. č.: 037/7883011

Mobil starostu: 0918 500 772
starosta: 037/230 47 14

Mobil Ocú: 0918 951 050
učtáreň: 037/230 47 11
matrika: 037/230 47 12
pokladňa: 037/230 47 13

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s naradením EP a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

email: uctaren@klasov.sk

tel.č.: 037/7883011