Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.10.2021

Opakovaná zmluva o nájme bytu

380

170,67 EUR Jedenstosedemdesiat eur šesťdesiatsedem c

Gabriela Vargová

Obec Klasov

22.10.2021

Opakovaná nájomná zmluva

379

97,08 EUR Deväťdesiatsedem Eur osem centov

Ľubica Bystrická

Obec Klasov

13.10.2021

Zmluva č. 59/POD-403/21

378

7 512,00 EUR Sedemtisícpäťstodvanásť

Obec Klasov

Slovenská agentúra životného prostredia

27.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o úvere

377

40 000,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

27.09.2021

Kúpna zmluva

376

40 000,00 EUR

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

Ján Marci

16.09.2021

Zmluva

375

nula

Školská jedáleň ako súčasť MŠ- Obec Klasov

Danubius

31.08.2021

zmluva o nájme bytu

374

80,24 EUR osemdesiat eur dvadsaťštyri centov

František Šranko

Obec Klasov

31.08.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

373

170,56 EUR jedenstosedemdesiat eur päťdesiatšesť centov

Monika Balková

Obec Klasov

08.08.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

372

170,56 EUR jedenstosedemdesiat eur päťdesiatšesť centov

Mgr.Andrea Čergeťová a Peter Čergeť, Klasov 398,951 53

Obec Klasov

08.08.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

371

170,21 EUR jedenstosedemdesiat eur dvadsaťjeden centov

Ondrej Haveta a Mária Havetová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

370

170,21 EUR jedenstosedemdesiat eur dvadsaťjeden centov

Ing.Ingrid Pechová a Martin Pecho

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

369

170,21 EUR jedenstosedemdesiat eur dvadsaťjeden centov

Iveta Gatyášová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

368

80,24 EUR osemdesiat eur dvadsaťštyri centov

Veronika Pénzešová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

367

170,56 EUR jedenstosedemdesiat eur päťdesiatšesť centov

Milan Marci a Mgr.Simona Marciová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

366

170,67 EUR jedenstosedemdesiat eur šesťdesiatsedem centov

Bc.Ingrid Satinová

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

365

86,05 EUR osemdesiatšesť eur päť centov

Gabriela Haluščáková

Obec Klasov

30.07.2021

opakovaná zmluva o nájme bytu

364

80,24 EUR osemdesiat eur dvadsaťštyri centov

Darina Bányiová

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

363

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Miloš Kausek

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

362

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Zoltán Šranko

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

361

234,57 EUR dvestotridsaťštyri eur päťdesiatsedem centov

Alena Kostolániová

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

360

192,21 EUR jedenstodeväťdesiatdva eur dvadsaťjeden centov

Mgr. Miroslav Bakša a Monika Bakšová, Klasov 442

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

359

94,41 EUR deväťdesiatštyri eur štyridsaťjeden centov

Ladislav Šuba

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

358

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Miriam Farkašová

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

357

99,35 EUR deväťdesiatdeväť eur tridsaťpäť centov

Jozef Kováč

Obec Klasov

27.07.2021

opakovaná nájomná zmluva

356

155,57 EUR jedenstopäťdesiatpäť eur päťdesiatsedem centov

Veronika Bafrncová

Obec Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: