Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.07.2021

276

kosenie poľných komunikácií

nula

MASAM RaD, s.r.o.

Obec Klasov

27.07.2021

275

odbočenie z vodovodného radu

nula

ZsVS a.s. NITRA

Obec Klasov

26.07.2021

274

frézovaný asfalt

nula

Regionálna správa a údržba ciest a.s.

Obec Klasov

20.07.2021

273

zámková dlažba

657,64 EUR šesťstopäťdesiatsedem eur šesťdesiatštyri centov

STAVIVO s.r.o.

Obec Klasov

02.07.2021

272

revízia plynových zariadení obecných budov

nula

NOVID spol. s r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

02.07.2021

271

frézovaný asfalt

nula

Regionálna správa a údržba ciest a.s.

Obec Klasov

01.07.2021

270

kosenie krajníc miestnych komunikácií

nula

Masam Servis s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

25.06.2021

269

odbočenie z vodovodného radu - Szabóová

200,00 EUR

ZSV Nitra

Obec Klasov

18.06.2021

268

stavebné práce - rekonštrukcia chodníkov na kostolnej ulici, priemyselnej ulici a v okolí MŠ v obci

Neuvedené

Peter DRAHOŠ, 48, 94161 Michal nad Žitavou

OBEC KLASOV, 95153 Klasov

03.06.2021

267

obytno-sanitárny kontajner

3 249,60 EUR tritisícdvestoštyridsaťdeväť eur šesťdesiat centov

Neuschwendtner s.r.o., boriny 1528/35, 92901 Dunajská Streda

Obec Klasov

03.06.2021

266

inžinierske činnosti

nula

Ján FRÁNER

Obec Klasov

20.05.2021

265

kosenie krajníc

nula

MASAM Service,s.r.o.

Obec Klasov

19.05.2021

264

vykládka dlažby

nula

Triticum s.r.o.

Obec Klasov

28.04.2021

263

oprava kotlov

nula

NOVID spol. s r.o., Hlavná 20, 95201 Vráble

Obec Klasov

26.04.2021

262

odbočenie z verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZsVS a.s. NITRA

Obec Klasov

22.04.2021

261

odbočenie z verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZsVS a.s. NITRA

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

21.04.2021

260

odbočenie z verejného vodovodu-Šranko

200,00 EUR Dvesto

ZSV Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

21.04.2021

259

žací stroj

34 198,80 EUR tridsaťštyritisícstodeväťdesiatosem eur osemdesiat centov

CHROME s.r.o, Podzámska 3, 94901 Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

15.04.2021

258

odbočenie verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZSVS odštepný závod Nitra

Obec Klasov, Obecný úrad 108, 951 53

07.04.2021

257

Mapy

996,00 EUR deväťstodeväťdesiatšesť

Národná geograficko informačná, s.r.o.

Obec Klasov

12.03.2021

256

dlažba a obrubníky

6 249,34 EUR šesťtisícdvestoštyridsaťdeväť tridsaťštyri

Stavivo s.r.o.

Obec Klasov

11.03.2021

255

spracovanie žiadosti

300,00 EUR Tristo

Obec Klasov

PES-Projekty Európskych Spoločenstiev

10.03.2021

254

Odbočenie z verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZVS spol. s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

01.03.2021

253

oprava a kúpa čerpadla

3 546,50 EUR tritisícpäťstoštyridsaťšesť eur päťdesiat centov

Jaroslav Pavlík

Obec Klasov

23.02.2021

252

lepenie koberca

555,92 EUR Päťstopäťdesiatpäť eur deväťdesiatdva centov

MEDIDERMA spol. s r.o.

Obec Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: