Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.06.2022

307

Dlažba

1 754,88 EUR

STAVIVO s.r.o.

Obec Klasov

20.06.2022

306

toalety toi-toi

288,00 EUR

WC partner s.r.o.

Obec Klasov

10.06.2022

305

kosenie poľných komunikácií a krajníc poľných komunikácií

nula

MASAM RaD, s.r.o.

obec Klasov

06.06.2022

304

oprava strechy na budove kultúrneho domu

3,28 EUR

MEDIDERMA spol. s r.o.

Obec Klasov

02.06.2022

303

vytýčenie verejného vodovodu a hydrantov na Hornej ulici

nula

ZVS spol a.s.

Obec Klasov

05.05.2022

302

revízie

nula

Róbert Marek

Obec Klasov

05.05.2022

301

elektroinštalačné práce

nula

śTEFAN dRGOňA, lúKY1231/90, 95201 Vráble

Obec Klasov

13.04.2022

300

odbočenie z vodovodného radu a osadenie vodomeru - Gogová Lívia

200,00 EUR Dvesto

ZsVS a.s. NITRA

Obec Klasov

31.03.2022

299

frézovanie, penetrovanie, asfaltovanie Kostolnej a Priemyselnej ulice-II.etapa

17 892,00 EUR sedemnásťtisícosemstodeväťdesiatdva

Današ s.r.o.

Obec Klasov

03.03.2022

298

oplotenie

319,00 EUR tristodevätnásť

RETIC, s.r.o.

Obec Klasov

03.03.2022

297

obrubníky

nula

Alojz Pánik-STAVEX, Topoľčianska 9, 98044 Abovce

Obec Klasov

15.02.2022

296

motor

235,00 EUR Dvestotridsaťpäť

MTM Electric Motors s.r.o.

Obec Klasov

03.02.2022

295

výmena kolena na potrubí

nula

NOVID spol. s r.o.

Obec Klasov

31.01.2022

294

dlažba

nula

STAVIVO s.r.o.

obec Klasov

28.01.2022

293

spracovanie 4.NMS - viacúčelová administratívna budova

600,00 EUR šesťsto

DOqUA s.r.o.

Obec Klasov

21.01.2022

292

žľaby

12 250,99 EUR dvanásťtisícdvestopäťdesiat eur deväťdesiatdeväť

BG-Graspointner s.r.o.

Obec Klasov

29.10.2021

291

posúdenie energetického audítora

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

EuroServis AERO s.r.o.

Obec Klasov

29.10.2021

290

osadenie vodomeru

nula

ZSVS odštepný závod Nitra

Obec Klasov

14.10.2021

289

vypracovanie následnej monitorovacej správy

180,00 EUR jedenstoosemdesiat

PROJECT PARTNERS spol.s.r.o.

Obec Klasov

13.10.2021

288

revízie elektrických zariadení

nula

Róbert Marek

Obec Klasov

11.10.2021

287

kosenie krajníc poľných komunikácií

nula

MASAM RaD, s.r.o.

Obec Klasov

08.10.2021

286

Oprava kotla

nula

NOVID spol. s r.o., Hlavná 20, 95201 Vráble

Obec Klasov

06.10.2021

285

prevzdušňovacie elementy

nula

BIBUS SK, s.r.o.

Obec Klasov

17.09.2021

284

drtenie BRO

nula

Drevoshop s.r.o.

Obec Klasov

10.09.2021

283

odbočenie z radu verejného vodovodu

nula

ZsVS a.s. NITRA

OBEC KLASOV, 95153 Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: