Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.09.2021

284

drtenie BRO

nula

Drevoshop s.r.o.

Obec Klasov

10.09.2021

283

odbočenie z radu verejného vodovodu

nula

ZsVS a.s. NITRA

OBEC KLASOV, 95153 Klasov

27.08.2021

282

výsadba aleje

7 512,00 EUR sedemtisícpäťstodvanásť

marci-zahrady,s.r.o.

Obec Klasov

26.08.2021

281

osadenie vodomeru

nula

ZVS spol a.s.

OBEC KLASOV, 95153 Klasov

11.08.2021

280

asfaltovanie ciest

52 789,30 EUR päťdesiatdvatisícsedemstoosemdesiatdeväť eurtridsať centov

Današ s.r.o.

Obec Klasov

11.08.2021

279

poštové poukazy pre ŠJ

Neuvedené

Slovenská pošta

Obec Klasov

11.08.2021

278

odbočenie z vodovodného radu

nula

ZSV Nitra

Obec Klasov

04.08.2021

277

oprava kábla

nula

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Klasov

30.07.2021

276

kosenie poľných komunikácií

nula

MASAM RaD, s.r.o.

Obec Klasov

27.07.2021

275

odbočenie z vodovodného radu

nula

ZsVS a.s. NITRA

Obec Klasov

26.07.2021

274

frézovaný asfalt

nula

Regionálna správa a údržba ciest a.s.

Obec Klasov

20.07.2021

273

zámková dlažba

657,64 EUR šesťstopäťdesiatsedem eur šesťdesiatštyri centov

STAVIVO s.r.o.

Obec Klasov

02.07.2021

272

revízia plynových zariadení obecných budov

nula

NOVID spol. s r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

02.07.2021

271

frézovaný asfalt

nula

Regionálna správa a údržba ciest a.s.

Obec Klasov

01.07.2021

270

kosenie krajníc miestnych komunikácií

nula

Masam Servis s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

25.06.2021

269

odbočenie z vodovodného radu - Szabóová

200,00 EUR

ZSV Nitra

Obec Klasov

18.06.2021

268

stavebné práce - rekonštrukcia chodníkov na kostolnej ulici, priemyselnej ulici a v okolí MŠ v obci

Neuvedené

Peter DRAHOŠ, 48, 94161 Michal nad Žitavou

OBEC KLASOV, 95153 Klasov

03.06.2021

267

obytno-sanitárny kontajner

3 249,60 EUR tritisícdvestoštyridsaťdeväť eur šesťdesiat centov

Neuschwendtner s.r.o., boriny 1528/35, 92901 Dunajská Streda

Obec Klasov

03.06.2021

266

inžinierske činnosti

nula

Ján FRÁNER

Obec Klasov

20.05.2021

265

kosenie krajníc

nula

MASAM Service,s.r.o.

Obec Klasov

19.05.2021

264

vykládka dlažby

nula

Triticum s.r.o.

Obec Klasov

28.04.2021

263

oprava kotlov

nula

NOVID spol. s r.o., Hlavná 20, 95201 Vráble

Obec Klasov

26.04.2021

262

odbočenie z verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZsVS a.s. NITRA

Obec Klasov

22.04.2021

261

odbočenie z verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZsVS a.s. NITRA

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

21.04.2021

260

odbočenie z verejného vodovodu-Šranko

200,00 EUR Dvesto

ZSV Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: