Navigácia

Obsah

IBV-Zóna Nový Klasov 1

IBV-Zóna Nový Klasov 1

IBV - Individuálna bytová výstavba
Zóna Nový Klasov 1

Obec má na túto zónu vypracovanú urbanisticko – architektonickú štúdiu, vydané územné rozhodnutie, vypracovaný geometrický plán, parcelizáciu pozemkov, a takisto celoplošné odňatie pôdy na ostatné plochy. Všetky pozemky boli vo vlastníctve obce Klasov.
Zóna Nový Klasov 1 sa nachádza pri vstupe do obce Klasov od obce Babindol. Všetky pozemky sú predané na výstavbu rodinných domov všetkým 43 uchádzačom, ktorí sú zmluvne zaviazaní ukončiť výstavbu rodinných domov vrátane žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia do 31.12.2013. Keď sa termín nedodrží, obec pristúpi k zmluvnej pokute na ktorej sa v kúpnej zmluve s kupujúcimi dohodli.
V mesiaci apríl 2008 zahájila obec Klasov výstavbu 20-tich nájomných bytov. Termín ukončenia stavebných prác je naplánovaný na mesiac jún 2009, a kolaudácia bytov na august 2009.


Vytvorené: 26. 10. 2009
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2015 15:43
Autor: Správce Webu