Navigácia

Obsah

Narodenia                                     Úmrtia

V roku 2024 sa narodili 3 deti:                                       V roku 2024 zomreli 4. občania:

Január: 1, Filip Minárik Február: 1, Helena Fráňová, 60 rokov
2, Štefan Baráth, 65 rokov
Marec: 2, Ema Búšová
3, Alex Lauro
Marec: 3, Jozef Gúgh, 60 rokov
    Apríl: 4, Jozef Hamar, 71 rokov

 

V roku 2023 sa narodilo 11 detí:                           V roku 2023 zomrelo 9 občanov:
 

Január: 1, Ján Maťo Január: 1, Iveta Gatyášová, 57 rokov
Február: 2, Marek Matias Magyar Marec:

2, Alfonz Balko, 61 rokov
3, Peter Hubinský, 37 rokov - Kreatív ZSS

Máj: 3, Melisa Galabová
4, Sofia Levčíková
Máj: 4, Barbora Pénzešová, 85 rokov
September: 5, Matej Bako
6, Veronika Havettová
7, Adelin Záhonová
Jún:

5, Margita Havettová, 89 rokov
6,  Juraj Kučma, 45 rokov - Kreatív ZSS

Október: 8, Matej Florkovič
9, Marek Galaba
August: 7, Barbora Galabová, 87 rokov
November: 10, Terézia Petáková September: 8, Viktória Mikleová, 83 rokov
December: 11, Ema Kopálová November: 9, Ján Velebný, 72 rokov

 

V roku 2022 sa narodilo 11 detí:                  V roku 2022 zomrelo 7 občanov.

Február: 1, Matej Hanzlík
2, Jakub Imre
Január: 1, Jozef Baláž, 49 rokov
Apríl: 3, Oliver Mucha Apríl: 2, Mikuláš Galaba, 74 rokov
Máj: 4, Filip Galaba
5, Sára Kováčová
Máj: 3, Rozália Balková, 95 rokov
August: 6, Natália Soboňová August: 4, Štefan Galaba, 65
September: 7, Tobias Kulmon
8, Eliška Hamarová
Október: 5, Zoltán Pénzes, 64
November: 9, Angelika Marci
10, Noel Ladányi
November: 6, Denisa Bodorová, 30 rokov - Kreatív ZSS
December: 11, Šimon Bubeník December: 7, Štefan Galaba, 87 rokov

 


 

V roku 2021 sa narodilo 12 detí:                 V roku 2021 zomrelo 21 ľudí:

Január:   Január: 1, Ľuboš Valo, 48 rokov - Kreatív ZSS
2, Júlia Stojková, 36 rokov - Kreatív ZSS
3, Daniel Káčer, 43 rokov
4, Jozefa Kevélyová, 69 rokov
5, Jana Galabová, 50 rokov
6, Helena Miklová, 92 rokov
7, Peter Zeman, 64 rokov
8, Marian Egyed, 46 rokov - Kreatív ZSS
9, Ľudovít Komžík, 66 rokov
10, Štefan Kevély, 81 rokov
    Marec: 11, Jolana Kováčová, 27 r., - Kreatív ZSS
Apríl: 1, Jasmína Szalai Apríl: 12, Jíří Kulmon, 82 rokov
Jún: 2, Veronica Kováčová Jún: 13, Alžbeta Straková, 82 rokov
14, Alžbeta Bogyová, 70 rokov
Júl: 3, Adam Kobza
4, Adam Kopál
September: 15, Emil Petrovič, 78 rokov
August:

5, Ema Együdová
6, Sofia Miklová
7, Lukáš Lanča

Október: 16, Ladislav Lüley, 53 rokov
17, Valéria Matyová, 81 rokov
18, Emília Lenčéšová, 67 rokov
September:

8, Matúš Bubeník
9, Timotej Urban

December: 19, Vincent Galaba, 84 rokov
20, Jiřina Jamrichová, 65 rokov
21, Jaroslav Komorous, 59 rokov
November: 10, Nina Gregorová    
December:

11, Zuzana Cigáňová
12, Silvia Molnárová

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ku dňu 31.12.2019 bolo v obci na trvalý pobyt evidovaných 1.345 občanov.

V roku 2020 sa narodilo 15 detí            V roku 2020 zomrelo 15 ľudí

Január:   Január:

1, Margita Cigáňová, 67 rokov
2, Mária Bachanová, 88 rokov

Február:

1, Oliver Kulmon
2, Júlia Káčerová

Február:

3, Jozef Váry, 63 rokov
4, Etela Keményová, 84 rokov

Marec:

3, Laura Uhrinová

Marec: 5, Andrej Káčer, 77 rokov
Apríl: 4, Samuel Búš Apríl:

6, Gabriela Korgová, 46 rokov, Kreatív ZSS
7, Alžbeta Kulmonová, 80 rokov

Máj: 5,Eliška Margetínová Máj:  
Jún:   Jún:  
Júl: 6, Ema Königová Júl: 8, Valéria Galabová, 77 rokov
August: 7, Dárius Kicák   9, Tomáš Mališ, 37 rokov, Kreatív ZSS
  8, Amelia Paulisová August: 10, Juraj Galaba, 59 rokov
September: 9, Erik Marci September: 11, Štefan Cigáň, 68 rokov
  10, Adam Reguli Október: 12, Estera Havetová, 81 rokov
  11, Alex Borbély November: 13, Rozália Majorová, 68
Október: 12, Patrik Bafrnec December: 14, Jana Mészárosová, 51
November: 13, Matteo Balko   15, Valéria Galabová, 70
  14, Marek Havetta    
  15, Liliana Ladányi    

 


V roku 2019 sa narodilo 13 detí:                                              V roku 2019 zomrelo 17 ľudí:

Január: 1, Dorota Mózová Január: 1, Alžbeta Urbanová, 72 rokov
    Február: 2, Helena Burianová, 70 rokov
Máj: 2,Tadeáš Mikle    
       
Júl:

3, Damian Juhás
4, Simon Korgó

Júl:

3, Alžbeta Sulíková, 90 rokov
4, Július Šinko, 82 rokov
5, Milan Murgaš, 70 rokov

August: 5, Damián Mucha August:

6, Vilma Penzešová, 85 rokov
7, Rozália Baková, 77 rokov
8, Gašparík Štefan, 67 rokov

    September:

9, Pénzeš Alexej, 85 rokov
10, Jozef Sztojka, 53 rokov, Kreatív ZSS

Október:

6, Marcel Záhon
7, Petra Kukanová

Október:

11, Karin Jančová, 43 rokov, Kreatív ZSS
12, Pénzeš Ján, 75 rokov
13, Mária Keményová, 51 rokov
14, Ján Lauro, 61 rokov

November:

8, Noel Sádovský
9, Jakub Pindes
10,Tamara Galabová
11, Ema Duchoňová
12, Oliver Imre

November:

15, Barbora Paulovičová, 93 rokov
16,Viktória Galabová,   91 rokov
17, Anna Boďová, 91 rokov

December: 13, Hana Laurová    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V roku 2018 sa narodilo 20 detí:                                                 V roku 2018 zomrelo 16 ľudí

Január: 1, Tereza Schoberová                                         Január: 1, Helena Porubská, 86 rokov
Február: 2, Paula Lukáčová     2, Helena Depešová, 90 rokov
  3, Adam Havetta Február: 3, Ľuboš Bystrický, 52 rokov
Marec: 4, Tomáš Farkaš    Marec: 4, Alžbeta Sárazová, 78 rokov
  5, Alica Szalai Apríl:

5, Štefan Cigáň, 93 rokov

Apríl: 6, Mia Gáliková   6, Anna Pénzešová, 69 rokov
Máj: 7, Sofia Gregorová   7, Andrea Múčková, 47 rokov, Kreatív ZSS
Jún: 8, David Zemek Máj: 8, Alžbeta Paulovičová, 62 rokov
  9, Veronika Farkašová   9, Richard Pikler, 45 rokov Kreatív ZSS
Júl:

10,Chantal Balogová

Jún: 10,Jamrich Štefan, 81 rokov
August: 11, Jozef Bartolen August: 11, Jozef Tóth, 86 rokov
September: 12, Jakub Peták September: 12, Alžbeta Kúthová, 81 rokov
  13, Stela Klečková   13, Vincent Mikle, 57 rokov
Október: 14, Paulína Galabová   14, Rozália Galabová, 84 rokov
November:

15, Nela Havettová

16, Matúš Němček

December:

15,Drahomír Kašpárek, 72 rokov

16, Helena Gyepesová, 54 rokov

December:

17, Oliver Kováč

18, Patrik Marci

19, Dominik Dani

20, Maximilián Šípoš

 

 

 


V roku 2017 sa narodilo 13 detí:                                      V roku 2017 zomrelo 16 ľudí.

Máj:        1, Šimon Margetín                                       Január: 1, Alžbeta Šranková, 79 rokov
         2, Bianka Szőke Február: 2, Alžbeta Urbanová, 79 rokov
Jún:        3, Michal Reguli    3, Marta Pavlovičová, 59 rokov
         4, Marína Káčerová Marec: 4, Mária Petrovičová, 70 rokov
Júl:        5, Lukas Tóth   5, Štefan Hamar, 82 rokov
         6, Zara Galabová Apríl: 6, Helena Jamrichová, 75 rokov
         7, Rastislav Minárik   7, Helena Galabová, 86 rokov

August:

       8, Filip Bakó

Máj:

8, Jozef Galaba, 92 rokov

         9, Mia Kováčová Jún: 9, Irena Galabová, 81 rokov
Október:       10, Matias Kevély  

10, Peter Sloboda, 51 rokov, Kreatív ZSS

November:       11, Teodor Hrabovský Júl: 11, Alžbeta Lüleyová, 70 rokov
December:       12, Kristína Šranková November:

12, Helena Cigáňová, 84 rokov

        13, Tomáš Sonlajtner December: 13, Štefan Šranko, 76 rokov
      14, Jozef Burian, 71 rokov
      15, Eva Tóthová, 45 rokov, Kreatív ZSS
      16, Jolana Bystrická, 75 rokov

 


V roku 2016 sa narodilo 21 detí:                                      V roku 2016 zomrelo 22 ľudí.  

Január: 1, Šranková Simona Február: 1, Beláň Ľudovít, 82 rokov
Február: 2, Havetová Melinda   2, Maťová Alžbeta, 85 rokov
  3, Baráth Nikolas   3, Hamar Ľudovít, 77 rokov
Marec: 4, Máté Matteo Marec: 4, Tóthová Rozália, 90 rokov
Máj: 5, Havetta Miroslav Máj: 5, Varga Jozef, 48 rokov, Kreatív ZSS
  6, Pitoňáková Kristína Jún: 6, Ladányi Ľudovít, 86 rokov
  7, Tóthová Paulína Júl: 7, Galaba Ondrej, 86 rokov
  8, Horos Peter   8, Kuthová Agnesa, 82 rokov
August: 9, Balážová Gabriela   9, Kevélyová Terézia, 74 rokov
  10, Kevély Nicole   10, Dana Matiašová, 23 r., Kreatív ZSS
September: 11, Maťo Maroš August: 11, Ján Gyurcsek, 75 rokov
  12, Korgó Filip   12, Jozef Paulovič, 68 rokov
  13, Marciová Nela September: 13, Mikuláš Levický, 79 rokov
  14, Uková Stela   14, Blanka Zemanová, 47 rokov
Október: 15, Ševčík Jakub Október: 15, Alexander Drahoš, 54 rokov
  16, Marciová Hana   16, Margita Kúthová, 83 rokov
November: 17, Norbert Kausek   17, Barbora Levická, 78 rokov
  18, Damian Bridiš November: 18, Irena Pénzešová, 79 rokov
  19, Victoria Áčová   19, Helena Šranková, 86 rokov
  20, Olívia Miklová   20, Damián Buranský, 55 rokov
December: 21, Dylan Balog   21, Marciová Alžbeta, 88 rokov
    December: 22, Ladányi Štefan, 74 rokov

  


V rokuku 2015 sa narodilo 14 detí:                               V roku 2015 zomrelo 14 ľudí:

Január: 1, Kováčová Liliana Apríl: 1,Damborský Jozef, 68 rokov
  2, Majorová Zoe   2,Tóthová Stanislava, 80 rokov
Február: 3, Krátky Tomáš   3,Hubus Marek, 45 rokov, Kreatív  ZSS
Marec: 4, Nemčeková Karolína   4,Szárazová Etela, 71 rokov
  5, Moza Boris Jún: 5,Hollý Ladislav, 67 rokov
Apríl: 6, Bako Patrik   6,Lakatoš Marián,24 rokov, Kreatív ZSS
  7, Zemková Nela September: 7,Galabová Helena, 78 rokov
  8, Pénzeš Mário   8,Gál Róbert, 33 rokov, Kreatív ZSS
Máj: 9, Horičková Barbora   9,Porubský Jozef, 84 rokov
Jún: 10, Hamarová Dajana Október: 10,Kevély Jozef, 63 rokov
Júl: 11, Moza Ivan   11,Murgašová Agnesa, 63 rokov
November: 12, Bako Peter Kristián   12,Cigáňová Margita, 87 rokov
December: 13, Chlpík Pavol   13,Harvanová Valéria, 70 rokov
  14, Kausek Štefan   14,Šimko Ferdinand, 67 rokov

 


V roku 2014 sa narodilo 9 detí:                                    V roku 2014 zomrelo 12 ľudí.

Január: 1, Szöke Vivien Február: 1,Bako Jozef, 77 rokov
Február: 2, Rybár Marko Marec: 2,Gajdoš Rastislav, 26 rokov Kreatív ZSS
  3, Kováč Adam Apríl: 3,Schmietková Jana, 38 rokov
  4, Baráthová Hana   4, Porubská Helena, 77 rokov
Marec: 5, Káčer Adam   5, Valachová Margita, 79 rokov
Máj: 6, Komžík Dominik Jún: 6, Lenčéš Ľuboš, 38 rokov Kreatív ZSS
  7, Pitoňáková Adriana Júl: 7, Maťo Ján, 84 rokov
August: 8, Gál Adrián   8, Lipták Jozef, 24 rokov Kreatív ZSS
  9, Baková Lea August: 9,Galabová Albína, 80 rokov
      10, Cigáňová Helena, 84 rokov
    September: 11,Dobrovský Roman, 45 r. Kreatív ZSS
      12, Keveľová Margita, 86 rokov