Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.04.2021

259

žací stroj

34 198,80 EUR tridsaťštyritisícstodeväťdesiatosem eur osemdesiat centov

CHROME s.r.o, Podzámska 3, 94901 Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

15.04.2021

258

odbočenie verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZSVS odštepný závod Nitra

Obec Klasov, Obecný úrad 108, 951 53

07.04.2021

257

Mapy

996,00 EUR deväťstodeväťdesiatšesť

Národná geograficko informačná, s.r.o.

Obec Klasov

12.03.2021

256

dlažba a obrubníky

6 249,34 EUR šesťtisícdvestoštyridsaťdeväť tridsaťštyri

Stavivo s.r.o.

Obec Klasov

11.03.2021

255

spracovanie žiadosti

300,00 EUR Tristo

Obec Klasov

PES-Projekty Európskych Spoločenstiev

10.03.2021

254

Odbočenie z verejného vodovodu

200,00 EUR Dvesto

ZVS spol. s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

01.03.2021

253

oprava a kúpa čerpadla

3 546,50 EUR tritisícpäťstoštyridsaťšesť eur päťdesiat centov

Jaroslav Pavlík

Obec Klasov

23.02.2021

252

lepenie koberca

555,92 EUR Päťstopäťdesiatpäť eur deväťdesiatdva centov

MEDIDERMA spol. s r.o.

Obec Klasov

11.02.2021

251

posypová soľ

Neuvedené

Regionálna správa, údržba ciest

Obec Klasov

04.02.2021

250

smetné nádoby

594,00 EUR päťstodeväťdesiatštyri

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

08.01.2021

249

oprava plynového kotla

Neuvedené

NOVID spol. s r.o., Hlavná 20, 95201 Vráble

Obec Klasov

08.01.2021

248

testovanie antigénovými testami

Neuvedené

SWOT spol. s.r.o.

Obec Klasov

16.12.2020

247

oprava čerpadla

515,60 EUR

Jaroslav Pavlík

Obec Klasov

16.12.2020

246

oprava kotla - NB 442 - Bakša

Neuvedené

NOVID spol. s r.o., Hlavná 20, 95201 Vráble

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

08.12.2020

245

Spracovanie žiadosti

600,00 EUR Šesťsto

Scholaris, Kalvária3, 94901 Nitra

Obec Klasov

03.11.2020

244

4. následná monitorovacia správa

180,00 EUR jedenstoosemdesiat

PROJECT PARTNERS spol.s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

19.10.2020

243

oprava čerpadla na čističku

515,60 EUR päťstopätnásť eur šesťdesiat centov

Jaroslav Pavlík

Obec Klasov

22.09.2020

242

kosenie krajníc

Neuvedené

MASAM Service,s.r.o.

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.08.2020

241

revízia kotlov obecných budov

Neuvedené

NOVID spol. s r.o., Hlavná 20, 95201 Vráble

Obec Klasov

20.08.2020

240

obnova domu smútku s prístreškom

47 289,48 EUR štyridsaťsedemtisícdvestoosemdesiatdeväť štyridsaťosem

MEDIDERMA spol. s r.o.

Obec Klasov

20.08.2020

239

revízia komína v MŠ

Neuvedené

STRAKA-KOMINÁRSTVO, Lúčna 399, 95176 Tesárske Mlyňany

Obec Klasov

17.08.2020

238

Dodávka a montáž VO v cintoríne

6 532,08 EUR šesťtisícpäťstotridsaťdva eur osem centov

ENERGOMONT NITRA spol. s r.o.

Obec Klasov

13.08.2020

237

asfaltová drť

Neuvedené

Regionálna správa a údržba ciest a.s.

Obec Klasov

06.08.2020

236

Kosenie poľných komunikácií

nula

MASAM Service,s.r.o.

Obec Klasov

05.08.2020

235

Chodník cintorín Klasov

11 770,80 EUR

Današ, s.r.o.

Obec Klasov , obecnýúrad 108, 951 53 Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: