Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2012

Uznesenie č. 12/2012 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2012 Stiahnuté: 425x

Uznesenie č. 11/2012 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.09.2012 Stiahnuté: 427x

Uznesenia za rok 2011

Uznesenie č. 7/2011 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 08.12.2011 Stiahnuté: 439x

Uznesenie č. 6/2011 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.11.2011 Stiahnuté: 705x

Uznesenie č. 5/2011 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2011 Stiahnuté: 379x

Uznesenie č. 4/2011 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.06.2011 Stiahnuté: 436x

Uznesenie č. 3/2011 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.04.2011 Stiahnuté: 426x

Uznesenie č. 1/2011 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.03.2011 Stiahnuté: 435x

Uznesenie č. 2/2011 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20.01.2011 Stiahnuté: 309x

Uznesenie č. 1/2011 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.12.2010 Stiahnuté: 247x

Uznesenia za rok 2010

Uznesenie č. 26/2010 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.11.2010 Stiahnuté: 252x

Uznesenie č. 25/2010 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.10.2010 Stiahnuté: 268x

Uznesenie č. 24/2010 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.08.2010 Stiahnuté: 383x

Uznesenie č. 23/2010 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 25.06.2010 Stiahnuté: 279x

Uznesenie č. 22/2010 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 08.04.2010 Stiahnuté: 308x

Uznesenie č. 21/2010 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 02.03.2010 Stiahnuté: 249x

Uznesenie č. 14/2010 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.01.2010 Stiahnuté: 241x

Uznesenia za rok 2009

Uznesenie č. 13/2009 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.12.2009 Stiahnuté: 265x

Uznesenie č. 20/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 10.12.2009 Stiahnuté: 275x

Uznesenie č. 19/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 19.11.2009 Stiahnuté: 284x

Stránka