Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2009

Uznesenie č. 18/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.09.2009 Stiahnuté: 251x

Uznesenie č. 17/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.06.2009 Stiahnuté: 431x

Uznesenie č. 16/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 02.04.2009 Stiahnuté: 233x

Uznesenie č. 12/2009 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.02.2009 Stiahnuté: 244x

Uznesenie č. 15/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.02.2009 Stiahnuté: 328x

Uznesenia za rok 2008

Uznesenie č. 14/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2008 Stiahnuté: 276x

Uznesenie č. 13/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.11.2008 Stiahnuté: 258x

Uznesenie č. 12/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2008 Stiahnuté: 257x

Uznesenie č. 11/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.09.2008 Stiahnuté: 529x

Uznesenie č. 11/2008 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.10.2008 Stiahnuté: 242x

Uznesenie č. 10/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 19.06.2008 Stiahnuté: 278x

Uznesenie č. 9/2008 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.01.2008 Stiahnuté: 247x

Uznesenie č. 8/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2008 Stiahnuté: 249x

Uznesenia za rok 2007

Uznesenie č. 8/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.12.2007 Stiahnuté: 239x

Uznesenie č. 7/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2007 Stiahnuté: 228x

Uznesenie č. 7/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2007 Stiahnuté: 255x

Uznesenie č. 6/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 29.11.2007 Stiahnuté: 247x

Uznesenie č. 6/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.09.2007 Stiahnuté: 290x

Uznesenie č. 5/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20.09.2007 Stiahnuté: 231x

Uznesenie č. 5/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31.08.2007 Stiahnuté: 242x

Stránka