Navigácia

Obsah

 

Vítame Vás na novej webovej stránke obce

 

Obec Klasov so svojou rozlohou katastra viac ako 12 km2, leží v strednej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Babindolského potoka 4,5 km severozápadne od mesta Vráble.

 

 

10.10.2017

Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti

Detail

21.04.2017

Rekonštrukcia kuchyne

Detail

13.01.2017

Prístavba jedálne

Detail

28.12.2016

Školská ulica

Detail

28.12.2016

Poľné komunikácie

Detail

11.07.2016

Poľné komunikácie

Detail

11.01.2016

Multifunkčné ihrisko

Detail

08.01.2016

Centrum obce

Detail

Aktuálne

18.12.2017

Výzva

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej obce.

Detail Oznamy

30.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín

1 ks gledíčia trojtŕňová

Detail Oznamy

13.10.2017

Rozhodnutie na výrub drevín

1 ks orech

Detail Oznamy

17.08.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. 6. 2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Detail Oznamy

22.06.2017

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Oznamujeme Vám že dňom 22.06.2017 od 8.00 hod. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Nitra a Šaľa až do odvolania.

Detail Oznamy

13.04.2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - zrušenie opatrenia

Detail Oznamy

05.04.2017

POŠTA

Nové otváracie hodiny

Detail Oznamy

05.04.2017

Výzva z ORHZZ

pálenie v záhradách

Detail Oznamy