Navigácia

Obsah

 

Vítame Vás na novej webovej stránke obce

 

Obec Klasov so svojou rozlohou katastra viac ako 12 km2, leží v strednej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Babindolského potoka 4,5 km severozápadne od mesta Vráble.

 

 

11.01.2016

Multifunkčné ihrisko

Detail

08.01.2016

Centrum obce

Detail

01.01.2016

Rozhľadňa

Detail

01.01.2016

Rekonštrukcia MŠ

Detail

01.12.2015

Základná škola

Detail

Aktuálne

21.01.2016

Orezanie stromov

Výzva na orezanie stromov

Detail Oznamy

21.01.2016 - 15.02.2016

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Detail Úradná tabuľa

12.01.2016 - 29.02.2016

Osobitný zreteľ

Detail Úradná tabuľa

09.12.2015

VZN č. 62015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na VP pre voľby do NRSR

Stiahnuť VZN

07.12.2015

Voľby do NRSR 2016

Voľby do NRSR 2016

Detail Oznamy

05.12.2015

Akčný plán obce Klasov

Stiahnuť PHSR obce Klasov

05.12.2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klasov

Stiahnuť PHSR obce Klasov

05.12.2015

VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 - Účinnosť od: 1.1.2016

Stiahnuť VZN

05.12.2015

VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom - Účinnosť od: 1.1.2016

Stiahnuť VZN

05.12.2015

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach - Účinnosť od: 1.1.2016

Stiahnuť VZN