Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2018

Kúpna zmluva

248

500,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.02.2018

Dotácia

247

2 000,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť Preblahoslavenej Panny Márie

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.02.2018

Dotácia

246

500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.02.2018

Dotácia

245

750,00 EUR

Slovenský zvaz záhradkárov v Klasove

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.02.2018

Dotácia

244

1 200,00 EUR

Stolnotenisový klub KLASOV

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.02.2018

Dotácia

243

12 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Klasov Futbalový oddiel

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

12.02.2018

zmluva o poskytovaní služieb

242

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

23.11.2017

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/218

241

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

07.09.2017

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.3001/17/023-BZ-01

240

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

07.09.2017

Zmluva o splátkovom úvere číslo 3001/17/023

239

38 261,77 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.07.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

238

88 790,71 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

237

78 257,00 EUR

Environmentálny fond, Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

05.06.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

236

1 300,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

29.05.2017

Dohoda č. 17/16/50J/36

235

12 679,74 EUR

Úrad práce socialnych vecí a rodiny

Obec Klasov, Obecný úrad 108, 951 53

28.04.2017

Kúpna zmluva

234

Neuvedené

COOP Jednota Nitra SD

Obec Klasov

13.04.2017

Dodatok č. 1 k ZoD

233

Neuvedené

Mosap a.s.

Obec Klasov

12.04.2017

Zmluva o dielo

232

98 847,29 EUR

Mosap a.s.

Obec Klasov

31.03.2017

Kúpna zmluva

231

156,00 EUR

Boris Moza

Obec Klasov

16.03.2017

Zmluva-riadenie projektu

230

3 990,00 EUR

Projekty Európskych spoločenstiev, o. z.

Obec Klasov

14.03.2017

Zmluva o spolupráci a poskytnutí kompletného poradenstva

229

200,00 EUR

Projekty Európskych spoločenstiev, o. z.

Obec Klasov

17.02.2017

Dohoda č. 17/16/50J/8

228

8 453,13 EUR

ÚPSVaR Nitra

obec Klasov

06.02.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/218

227

130 065,10 EUR

obec Klasov

Ministerstvo životného prostredia SR

09.01.2017

Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa č. 3001/17/001-ZZ-01

227

359 911,15 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

obec Klasov

09.01.2017

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3001/17/001-BZ-01

226

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

obec Klasov

09.01.2017

Zmluva o splátkovom úvere č. 3001/17/001

225

359 911,15 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

obec Klasov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: