Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.02.2018

zmluva o poskytovaní služieb

242

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

23.11.2017

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/218

241

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

07.09.2017

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.3001/17/023-BZ-01

240

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

07.09.2017

Zmluva o splátkovom úvere číslo 3001/17/023

239

38 261,77 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.07.2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

238

88 790,71 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

28.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

237

78 257,00 EUR

Environmentálny fond, Bratislava

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

05.06.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

236

1 300,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Klasov - Obecný úrad Klasov 108,951 53 Klasov

29.05.2017

Dohoda č. 17/16/50J/36

235

12 679,74 EUR

Úrad práce socialnych vecí a rodiny

Obec Klasov, Obecný úrad 108, 951 53

28.04.2017

Kúpna zmluva

234

Neuvedené

COOP Jednota Nitra SD

Obec Klasov

13.04.2017

Dodatok č. 1 k ZoD

233

Neuvedené

Mosap a.s.

Obec Klasov

12.04.2017

Zmluva o dielo

232

98 847,29 EUR

Mosap a.s.

Obec Klasov

31.03.2017

Kúpna zmluva

231

156,00 EUR

Boris Moza

Obec Klasov

16.03.2017

Zmluva-riadenie projektu

230

3 990,00 EUR

Projekty Európskych spoločenstiev, o. z.

Obec Klasov

14.03.2017

Zmluva o spolupráci a poskytnutí kompletného poradenstva

229

200,00 EUR

Projekty Európskych spoločenstiev, o. z.

Obec Klasov

17.02.2017

Dohoda č. 17/16/50J/8

228

8 453,13 EUR

ÚPSVaR Nitra

obec Klasov

06.02.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/218

227

130 065,10 EUR

obec Klasov

Ministerstvo životného prostredia SR

09.01.2017

Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa č. 3001/17/001-ZZ-01

227

359 911,15 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

obec Klasov

09.01.2017

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3001/17/001-BZ-01

226

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

obec Klasov

09.01.2017

Zmluva o splátkovom úvere č. 3001/17/001

225

359 911,15 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

obec Klasov

07.12.2016

Zmluva o dielo č. 1615

224

0,00 EUR

obec Klasov

Aquaseco s.r.o.

21.11.2016

Zmluva o nájme bytu

223

86,05 EUR

obec Klasov

Eva Beneová

21.11.2016

Nájomná zmluva

222

150,36 EUR

obec Klasov

Marek Búš

16.11.2016

Nájomná zmluva

221

0,00 EUR

obec Klasov

Tomáš Rapko

15.11.2016

Nájomná zmluva

220

0,00 EUR

obec Klasov

Nicolae Cojocari

15.11.2016

Kúpna zmluva

219

1,00 EUR

obec Klasov

Ing. Mária Bartolenová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: