Navigácia

Obsah

Narodenia                                                           Úmrtia

Ku 31.12.2019 bolo v obci na trvalý pobyt evidovaných 1.345 občanov.

V roku 2020 sa narodilo 14 detí            V roku 2020 zomrelo 13 ľudí

Január:   Január:

1, Margita Cigáňová, 67 rokov

2, Mária Bachanová, 88 rokov

Február:

1, Oliver Kulmon

2, Júlia Káčerová

Február:

3, Jozef Váry, 63 rokov

4, Etela Keményová, 84 rokov

Marec:

3, Laura Uhrinová

Marec: 5, Andrej Káčer, 77 rokov
Apríl: 4, Samuel Búš Apríl:

6, Gabriela Korgová, 46 rokov, 
    Kreatív ZSS

7, Alžbeta Kulmonová, 80 rokov

Máj: 5,Eliška Margetínová Máj:  
Jún:   Jún:  
Júl: 6, Ema Königová Júl: 8, Valéria Galabová, 77 rokov
August: 7, Dárius Kicák   9, Tomáš Mališ, 37 rokov,  
     Kreatív ZSS
  8, Amelia Paulisová August: 10, Juraj Galaba, 59 rokov
September: 9, Erik Marci September: 11, Štefan Cigáň, 68 rokov
  10, Adam Reguli Október: 12, Estera Havetová, 81 rokov
  11, Alex Borbély November: 13, Rozália Majorová, 68
Október: 12, Patrik Bafrnec    
November: 13, Matteo Balko    
  14, Marek Havetta    

 

V roku 2019 sa narodilo 13 detí:                                              V roku 2019 zomrelo 17 ľudí:

Január: 1, Dorota Mózová Január: 1, Alžbeta Urbanová, 72 rokov
    Február: 2, Helena Burianová, 70 rokov
Máj: 2,Tadeáš Mikle    
       
Júl:

3, Damian Juhás

4, Simon Korgó

Júl:

3, Alžbeta Sulíková, 90 rokov

4, Július Šinko, 82 rokov

5, Milan Murgaš, 70 rokov

August: 5, Damián Mucha August:

6, Vilma Penzešová, 85 rokov

7, Rozália Baková, 77 rokov

8, Gašparík Štefan, 67 rokov

    September:

9, Pénzeš Alexej, 85 rokov

10, Jozef Sztojka, 53 rokov, Kreatív ZSS

Október:

6, Marcel Záhon

7, Petra Kukanová

Október:

11, Karin Jančová, 43 rokov, Kreatív ZSS

12, Pénzeš Ján, 75 rokov

13, Mária Keményová, 51 rokov

14, Ján Lauro, 61 rokov

November:

8, Noel Sádovský

9, Jakub Pindes

10,Tamara Galabová

11, Ema Duchoňová

12, Oliver Imre

November:

15, Barbora Paulovičová, 93 rokov

16,Viktória Galabová,   91 rokov

17, Anna Boďová, 91 rokov

December: 13, Hana Laurová    

 

 

V roku 2018 sa narodilo 20 detí:                                                 V roku 2018 zomrelo 16 ľudí

Január: 1, Tereza Schoberová                                         Január: 1, Helena Porubská, 86 rokov
Február: 2, Paula Lukáčová     2, Helena Depešová, 90 rokov
  3, Adam Havetta Február: 3, Ľuboš Bystrický, 52 rokov
Marec: 4, Tomáš Farkaš    Marec: 4, Alžbeta Sárazová, 78 rokov
  5, Alica Szalai Apríl:

5, Štefan Cigáň, 93 rokov

Apríl: 6, Mia Gáliková   6, Anna Pénzešová, 69 rokov
Máj: 7, Sofia Gregorová   7, Andrea Múčková, 47 rokov, Kreatív ZSS
Jún: 8, David Zemek Máj: 8, Alžbeta Paulovičová, 62 rokov
  9, Veronika Farkašová   9, Richard Pikler, 45 rokov Kreatív ZSS
Júl:

10,Chantal Balogová

Jún: 10,Jamrich Štefan, 81 rokov
August: 11, Jozef Bartolen August: 11, Jozef Tóth, 86 rokov
September: 12, Jakub Peták September: 12, Alžbeta Kúthová, 81 rokov
  13, Stela Klečková   13, Vincent Mikle, 57 rokov
Október: 14, Paulína Galabová   14, Rozália Galabová, 84 rokov
November:

15, Nela Havettová

16, Matúš Němček

December:

15,Drahomír Kašpárek, 72 rokov

16, Helena Gyepesová, 54 rokov

December:

17, Oliver Kováč

18, Patrik Marci

19, Dominik Dani

20, Maximilián Šípoš

 

 

                                                                                   

V roku 2017 sa narodilo 13 detí:                                      V roku 2017 zomrelo 16 ľudí.

Máj:        1, Šimon Margetín                                       Január: 1, Alžbeta Šranková, 79 rokov
         2, Bianka Szőke Február: 2, Alžbeta Urbanová, 79 rokov
Jún:        3, Michal Reguli    3, Marta Pavlovičová, 59 rokov
         4, Marína Káčerová Marec: 4, Mária Petrovičová, 70 rokov
Júl:        5, Lukas Tóth   5, Štefan Hamar, 82 rokov
         6, Zara Galabová Apríl: 6, Helena Jamrichová, 75 rokov
         7, Rastislav Minárik   7, Helena Galabová, 86 rokov

August:

       8, Filip Bakó

Máj:

8, Jozef Galaba, 92 rokov

         9, Mia Kováčová Jún: 9, Irena Galabová, 81 rokov
Október:       10, Matias Kevély  

10, Peter Sloboda, 51 rokov, Kreatív ZSS

November:       11, Teodor Hrabovský Júl: 11, Alžbeta Lüleyová, 70 rokov
December:       12, Kristína Šranková November:

12, Helena Cigáňová, 84 rokov

        13, Tomáš Sonlajtner December: 13, Štefan Šranko, 76 rokov
      14, Jozef Burian, 71 rokov
      15, Eva Tóthová, 45 rokov, Kreatív ZSS
      16, Jolana Bystrická, 75 rokov

 

 

V roku 2016 sa narodilo 21 detí:                                      V roku 2016 zomrelo 22 ľudí.  

Január: 1, Šranková Simona Február: 1, Beláň Ľudovít, 82 rokov
Február: 2, Havetová Melinda   2, Maťová Alžbeta, 85 rokov
  3, Baráth Nikolas   3, Hamar Ľudovít, 77 rokov
Marec: 4, Máté Matteo Marec: 4, Tóthová Rozália, 90 rokov
Máj: 5, Havetta Miroslav Máj: 5, Varga Jozef, 48 rokov, Kreatív ZSS
  6, Pitoňáková Kristína Jún: 6, Ladányi Ľudovít, 86 rokov
  7, Tóthová Paulína Júl: 7, Galaba Ondrej, 86 rokov
  8, Horos Peter   8, Kuthová Agnesa, 82 rokov
August: 9, Balážová Gabriela   9, Kevélyová Terézia, 74 rokov
  10, Kevély Nicole   10, Dana Matiašová, 23 r., Kreatív ZSS
September: 11, Maťo Maroš August: 11, Ján Gyurcsek, 75 rokov
  12, Korgó Filip   12, Jozef Paulovič, 68 rokov
  13, Marciová Nela September: 13, Mikuláš Levický, 79 rokov
  14, Uková Stela   14, Blanka Zemanová, 47 rokov
Október: 15, Ševčík Jakub Október: 15, Alexander Drahoš, 54 rokov
  16, Marciová Hana   16, Margita Kúthová, 83 rokov
November: 17, Norbert Kausek   17, Barbora Levická, 78 rokov
  18, Damian Bridiš November: 18, Irena Pénzešová, 79 rokov
  19, Victoria Áčová   19, Helena Šranková, 86 rokov
  20, Olívia Miklová   20, Damián Buranský, 55 rokov
December: 21, Dylan Balog   21, Marciová Alžbeta, 88 rokov
    December: 22, Ladányi Štefan, 74 rokov

  
V rokuku 2015 sa narodilo 14 detí:                               V roku 2015 zomrelo 14 ľudí:

Január: 1, Kováčová Liliana Apríl: 1,Damborský Jozef, 68 rokov
  2, Majorová Zoe   2,Tóthová Stanislava, 80 rokov
Február: 3, Krátky Tomáš   3,Hubus Marek, 45 rokov, Kreatív  ZSS
Marec: 4, Nemčeková Karolína   4,Szárazová Etela, 71 rokov
  5, Moza Boris Jún: 5,Hollý Ladislav, 67 rokov
Apríl: 6, Bako Patrik   6,Lakatoš Marián,24 rokov, Kreatív ZSS
  7, Zemková Nela September: 7,Galabová Helena, 78 rokov
  8, Pénzeš Mário   8,Gál Róbert, 33 rokov, Kreatív ZSS
Máj: 9, Horičková Barbora   9,Porubský Jozef, 84 rokov
Jún: 10, Hamarová Dajana Október: 10,Kevély Jozef, 63 rokov
Júl: 11, Moza Ivan   11,Murgašová Agnesa, 63 rokov
November: 12, Bako Peter Kristián   12,Cigáňová Margita, 87 rokov
December: 13, Chlpík Pavol   13,Harvanová Valéria, 70 rokov
  14, Kausek Štefan   14,Šimko Ferdinand, 67 rokov

 

V roku 2014 sa narodilo 9 detí:                                    V roku 2014 zomrelo 12 ľudí.

Január: 1, Szöke Vivien Február: 1,Bako Jozef, 77 rokov
Február: 2, Rybár Marko Marec: 2,Gajdoš Rastislav, 26 rokov Kreatív ZSS
  3, Kováč Adam Apríl: 3,Schmietková Jana, 38 rokov
  4, Baráthová Hana   4, Porubská Helena, 77 rokov
Marec: 5, Káčer Adam   5, Valachová Margita, 79 rokov
Máj: 6, Komžík Dominik Jún: 6, Lenčéš Ľuboš, 38 rokov Kreatív ZSS
  7, Pitoňáková Adriana Júl: 7, Maťo Ján, 84 rokov
August: 8, Gál Adrián   8, Lipták Jozef, 24 rokov Kreatív ZSS
  9, Baková Lea August: 9,Galabová Albína, 80 rokov
      10, Cigáňová Helena, 84 rokov
    September: 11,Dobrovský Roman, 45 r. Kreatív ZSS
      12, Keveľová Margita, 86 rokov