Navigácia

Obsah

Základná škola

Základná škola

Základná škola

Klasov 20

951 53  Klasov

 

riaditeľ: PaedDr. Karla Valent

t.č.: 037/788 30 16
e-mail: zsklasov@gmail.com

 

Základná škola je otvorená každý pracovný deň od 7:00 - 16:00 hodiny.

Navštevuje ju 109 žiakov.

 

Blahoželáme našej škole

      11. mája 2009 sa ako všetci deviataci na Slovensku i naši zapojili do celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ v matematike a slovenskom jazyku. Deviataci klasovskej školy v regióne (Vráble, Tesárske Mlyňany, Nová Ves nad Žitavou, Lapáš, Golianovo) dosiahli najlepšie výsledky.

Predmet:                priemer ZŠ Klasov:    priemer Slovenska:     Percentil: % škôl horších
                                                                                                                ako Klasov:


matematika                   54,1%                             53,0%                         58,4%

slovenský jazyk             71,4%                             61,3%                         85,3%

 

V okrese Nitra sme skončili na 5. mieste!

 Žiaci, blahoželáme!

Zdroj: www.ksunr.sk