Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Adresa: Obec Klasov
Obecný úrad 108
951 53  Klasov
  IČO: 00308102
DIČ: 2021056587
tel.č.: 037/7883011
fax: 037/7883841
bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s. Nitra
číslo účtu: 7002826/5200
IBAN: SK35 5200 0000 0000 0700 2826

 

Mobil obecného úradu: 0903 435 011 - len počas úradných hodín
Mobil starostu: 0918 500 772