Obsah

VZN

VZN

VZN č.2/2020 o určení príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 201x

VZN 1 - 2020 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 231x

Dodatok č.1 k VZN 5-2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 261x

Dodatok č.1 k VZN 3-2018 odpady.pdf Stiahnuté: 284x

VZN 2-2019 o kultúrnom dome Stiahnuté: 522x

VZN 1-2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 521x

VZN 6-2019 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 405x

VZN 5-2019 o tvorbe udrzbe a ochrane zelene Stiahnuté: 463x

VZN 4-2019 o verejnom poriadku Stiahnuté: 421x

VZN 3-2019 o pohrebnictve Stiahnuté: 1,264x

VZN 5-2017 o podmienkach prideľovania bytov Stiahnuté: 350x

VZN 4-2016 územný plán Stiahnuté: 236x

VZN 4-2014 o podmienkach predaja Stiahnuté: 290x

VZN 3-2016 klasovský park Stiahnuté: 321x

VZN 3-2014 o niektorých podmiekach držania psov Stiahnuté: 203x

VZN 2-2010 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 218x

VZN 1-2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 224x

VZN 1-2011 o nájomných bytoch 2011 Stiahnuté: 251x

VZN 1-2008 o nakladaní snájomnými bytmi Stiahnuté: 254x

VZN č.5/2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 572x

Stránka