Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2010

Uznesenie č. 14/2010 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.01.2010 Stiahnuté: 127x

Uznesenia za rok 2009

Uznesenie č. 13/2009 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.12.2009 Stiahnuté: 125x

Uznesenie č. 20/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 10.12.2009 Stiahnuté: 138x

Uznesenie č. 19/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 19.11.2009 Stiahnuté: 144x

Uznesenie č. 18/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.09.2009 Stiahnuté: 128x

Uznesenie č. 17/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.06.2009 Stiahnuté: 158x

Uznesenie č. 16/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 02.04.2009 Stiahnuté: 132x

Uznesenie č. 12/2009 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.02.2009 Stiahnuté: 125x

Uznesenie č. 15/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.02.2009 Stiahnuté: 184x

Uznesenia za rok 2008

Uznesenie č. 14/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2008 Stiahnuté: 140x

Uznesenie č. 13/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.11.2008 Stiahnuté: 136x

Uznesenie č. 12/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2008 Stiahnuté: 130x

Uznesenie č. 11/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.09.2008 Stiahnuté: 226x

Uznesenie č. 11/2008 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.10.2008 Stiahnuté: 125x

Uznesenie č. 10/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 19.06.2008 Stiahnuté: 161x

Uznesenie č. 9/2008 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.01.2008 Stiahnuté: 130x

Uznesenie č. 8/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2008 Stiahnuté: 133x

Uznesenia za rok 2007

Uznesenie č. 8/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.12.2007 Stiahnuté: 119x

Uznesenie č. 7/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2007 Stiahnuté: 124x

Uznesenie č. 7/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2007 Stiahnuté: 131x

Stránka