Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2009

Uznesenie č. 17/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.06.2009 Stiahnuté: 136x

Uznesenie č. 16/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 02.04.2009 Stiahnuté: 115x

Uznesenie č. 12/2009 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.02.2009 Stiahnuté: 109x

Uznesenie č. 15/2009 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.02.2009 Stiahnuté: 166x

Uznesenia za rok 2008

Uznesenie č. 14/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2008 Stiahnuté: 123x

Uznesenie č. 13/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.11.2008 Stiahnuté: 117x

Uznesenie č. 12/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2008 Stiahnuté: 110x

Uznesenie č. 11/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.09.2008 Stiahnuté: 189x

Uznesenie č. 11/2008 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.10.2008 Stiahnuté: 112x

Uznesenie č. 10/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 19.06.2008 Stiahnuté: 141x

Uznesenie č. 9/2008 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.01.2008 Stiahnuté: 113x

Uznesenie č. 8/2008 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2008 Stiahnuté: 113x

Uznesenia za rok 2007

Uznesenie č. 8/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.12.2007 Stiahnuté: 103x

Uznesenie č. 7/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2007 Stiahnuté: 108x

Uznesenie č. 7/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2007 Stiahnuté: 112x

Uznesenie č. 6/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 29.11.2007 Stiahnuté: 111x

Uznesenie č. 6/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.09.2007 Stiahnuté: 102x

Uznesenie č. 5/2007 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20.09.2007 Stiahnuté: 104x

Uznesenie č. 5/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31.08.2007 Stiahnuté: 106x

Uznesenie č. 4/2007 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2007 Stiahnuté: 106x

Stránka