Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2015

Uznesenia z 5 zasadnutia OZ konaného dňa 24.6.2015 Stiahnuté: 136x

Uznesenia z 6 zasadnutia OZ konaného dňa 28.7.2015 Stiahnuté: 144x

Uznesenia z 7 zasadnutia OZ konaného dňa 29.10.2015 Stiahnuté: 121x

Uznesenia za rok 2014

Uznesenie č.21/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 7.8.2014 Stiahnuté: 125x

Uznesenie č.22/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.10.2014 Stiahnuté: 123x

Uznesenie č.19/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20.3.2014 Stiahnuté: 133x

Uznesenie č.20/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2014 Stiahnuté: 131x

Uznesenia za rok 2013

Uznesenie č. 18/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.12.2013 Stiahnuté: 387x

Uznesenie č. 17/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.10.2013 Stiahnuté: 343x

Uznesenie č. 16/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.06.2013 Stiahnuté: 285x

Uznesenie č. 15/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.05.2013 Stiahnuté: 297x

Uznesenie č. 5/2013 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.04.2013 Stiahnuté: 286x

Uznesenie č. 14/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.03.2013 Stiahnuté: 266x

Uznesenie č. 13/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.01.2013 Stiahnuté: 273x

Uznesenia za rok 2012

Uznesenie č. 12/2012 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2012 Stiahnuté: 261x

Uznesenie č. 11/2012 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.09.2012 Stiahnuté: 276x

Uznesenie č. 10/2012 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 19.07.2012 Stiahnuté: 267x

Uznesenie č. 3/2012 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 13.06.2012 Stiahnuté: 250x

Uznesenie č. 9/2012 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 30.05.2012 Stiahnuté: 255x

Uznesenie č. 2/2012 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.05.2012 Stiahnuté: 254x

Stránka