Navigácia

Obsah

Zasadnutia OZ

Uznesenia za rok 2015

Uznesenia z 2 zasadnutia OZ konaného dňa 21.1.2015 Stiahnuté: 180x

Uznesenia z 3 zasadnutia OZ konaného dňa 25.3.2015 Stiahnuté: 151x

Uznesenia z 4 zasadnutia OZ konaného dňa 9.6.2015 Stiahnuté: 223x

Uznesenia z 8 zasadnutia OZ konaného dňa 26.11.2016 Stiahnuté: 168x

Uznesenia z 5 zasadnutia OZ konaného dňa 24.6.2015 Stiahnuté: 157x

Uznesenia z 6 zasadnutia OZ konaného dňa 28.7.2015 Stiahnuté: 169x

Uznesenia z 7 zasadnutia OZ konaného dňa 29.10.2015 Stiahnuté: 141x

Uznesenia za rok 2014

Uznesenie č.21/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 7.8.2014 Stiahnuté: 146x

Uznesenie č.22/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22.10.2014 Stiahnuté: 138x

Uznesenie č.19/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20.3.2014 Stiahnuté: 160x

Uznesenie č.20/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2014 Stiahnuté: 155x

Uznesenia za rok 2013

Uznesenie č. 18/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.12.2013 Stiahnuté: 411x

Uznesenie č. 17/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.10.2013 Stiahnuté: 363x

Uznesenie č. 16/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.06.2013 Stiahnuté: 299x

Uznesenie č. 15/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.05.2013 Stiahnuté: 313x

Uznesenie č. 5/2013 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11.04.2013 Stiahnuté: 307x

Uznesenie č. 14/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.03.2013 Stiahnuté: 282x

Uznesenie č. 13/2013 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17.01.2013 Stiahnuté: 291x

Uznesenia za rok 2012

Uznesenie č. 10/2012 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 19.07.2012 Stiahnuté: 294x

Uznesenie č. 3/2012 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 13.06.2012 Stiahnuté: 266x

Stránka