Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 340x

Prieskumy Stiahnuté: 386x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 258x

Kataster Stiahnuté: 302x

Obec Stiahnuté: 266x

Doprava Stiahnuté: 241x

Elektrina Stiahnuté: 249x

Plyn Stiahnuté: 239x

Voda Stiahnuté: 261x

Krajina Stiahnuté: 262x

Stránka

  • 1