Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 213x

Prieskumy Stiahnuté: 204x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 133x

Kataster Stiahnuté: 181x

Obec Stiahnuté: 164x

Doprava Stiahnuté: 129x

Elektrina Stiahnuté: 127x

Plyn Stiahnuté: 120x

Voda Stiahnuté: 125x

Krajina Stiahnuté: 138x

Stránka

  • 1