Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 406x

Prieskumy Stiahnuté: 512x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 329x

Kataster Stiahnuté: 348x

Obec Stiahnuté: 305x

Doprava Stiahnuté: 332x

Elektrina Stiahnuté: 311x

Plyn Stiahnuté: 314x

Voda Stiahnuté: 348x

Krajina Stiahnuté: 348x

Stránka

  • 1