Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 286x

Prieskumy Stiahnuté: 308x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 204x

Kataster Stiahnuté: 257x

Obec Stiahnuté: 230x

Doprava Stiahnuté: 195x

Elektrina Stiahnuté: 198x

Plyn Stiahnuté: 190x

Voda Stiahnuté: 204x

Krajina Stiahnuté: 217x

Stránka

  • 1