Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 425x

Prieskumy Stiahnuté: 543x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 350x

Kataster Stiahnuté: 366x

Obec Stiahnuté: 324x

Doprava Stiahnuté: 354x

Elektrina Stiahnuté: 330x

Plyn Stiahnuté: 333x

Voda Stiahnuté: 363x

Krajina Stiahnuté: 369x

Stránka

  • 1