Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 234x

Prieskumy Stiahnuté: 228x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 152x

Kataster Stiahnuté: 202x

Obec Stiahnuté: 177x

Doprava Stiahnuté: 143x

Elektrina Stiahnuté: 145x

Plyn Stiahnuté: 139x

Voda Stiahnuté: 149x

Krajina Stiahnuté: 158x

Stránka

  • 1