Navigácia

Obsah

Volebné obdobie 2022 - 2026

Poslanci:
1. PhDr. Daniela Bako PhD. - 291 hlasov
2. Attila Major - 290 hlasov
3. Lajos Gyepes - 267 hlasov
4. František Šranko - 241 hlasov
5. Lajos Ladányi - 231 hlasov
6. Ing. Tomáš Hörigh - 230 hlasov
7. Ján Šranko - 226 hlasov
8. Dušan Gál - 224 hlasov
9. PaedDr. Eva Pindesová - 207 hlasov

______________________________________
10. Mgr. Katarína Farkašová - 188 hlasov
11. Ing. Pavol Sonlajtner - 163 hlasov
12. Štefan Száraz - 160 hlasov
13. Róbert Kevely - 155 hlasov
14. Bc. Veronika Poklembová - 116 hlasov
15. Zuzana Valková - 72 hlasov