Navigácia

Obsah

Obec Klasov oznamuje svojim obyvateľom, že od 1.5.2020 bude zberný dvor v obci Klasov otvorený len počas prevádzkových hodín a to nasledovne:

Sobota : 9:00-12:30

Žiadame obyvateľov obce aby dodržiavali otváracie hodiny a neukladali odpad pred zberný dvor a dodržiavali pokyny správcu zberného dvora.

Zberný dvor je zriadený len pre  obyvateľov našej obce a je prísne zakázané donášať odpad cudzím osobám bez trvalého pobytu v obci Klasov.

Do zberného dvora je zakázané donášať  stavebný odpad, nebezpečný odpad (motorový olej a pod.) a pneumatiky.