Obsah

Poľné komunikácie

Vybudovanie poľných komunikácií

Informácia o projekte tu ku stiahnutiu

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Názov projektu: Realizácia spoločných zariadení a opatrení-komunikačné opatrenia
Celková výška oprávnených výdavkov: 719.821,15 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prenajímateľa: 0 €
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume: 719.821,15 €

Tabuľka