Navigácia

Obsah

Matrika

 

Výpis rodného listu (druhopis) 5 € = 150,63 Sk
Výpis sobášneho listu (druhopis) 5 € = 150,63 Sk
Výpis úmrtného listu (druhopis) 5 € = 150,63 Sk
Cirkevný sobáš - zadarmo zadarmo
Výpis z registra trestov (4 € kolok) 1,50 € = 45,19 Sk
Odpis z registra trestov (4 € kolok) 1,50 € = 45,19 Sk