Navigácia

Obsah

Matrika

 

Výpis rodného listu (druhopis) 5 €
Výpis sobášneho listu (druhopis) 5 €
Výpis úmrtného listu (druhopis) 5 €
Cirkevný sobáš - zadarmo zadarmo
Výpis a odpis z registra trestov pošta Vráble