Obsah

Kolaudácia

Kolaudácia

Kolaudácia nájomného bytového domu 20 bytových jednotiek (20 b.j.) v Zóne Nový Klasov I. prebehla dňa 30.09.2009 o 10:00 hod. v kancelárii starostu obce s následným odchodom na stavbu.

Slávnostná kolaudácia nájomného bytového domu 20 b. j. prebehla 28.10.2009 o 11:00 hod. Začala v kancelárii starostu obce, pokračovala stretnutím na stavbe, s jej vysvätením a následným odchodom do Penziónu Agroland, kde žiaci ZŠ Klasov predniesli program pre zúčastnených. Po programe sa podávalo občerstvenie.

Na kolaudácii sa zúčastnili všetci, ktorí sa podieľali na realizácii Nájomného bytového domu 20 b.j., a to Ing. Štefan Škríp - poradca ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR pre stavebníctvo, pani Martincová - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Juraj Horváth CSc. - prednosta Obvodného úradu v Nitre, Ing. Milan Belica PhD. - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ing. Zoltán Daniš - prednosta Krajského stavebného úradu v Nitre, Klára Maťová a Ing. Oľga Chrenková - vedúca odboru bytovej politiky Krajského stavebného úradu v Nitre, Mgr. Marián Kéry - poslanec VÚC Nitra, Ing. Vladislav Omelina - osoba odborne spôsobilá vo verejnom obstarávaní, Ing. Peter Baráth - predseda predstavenstva Mosap a.s., Jozef Kulháň - stavebný dozor, Ing. Otto Tokár - projektant, Ing. Michal Giba - spoločný stavebný úrad, Ing. Ladislav Lauro - kontrolór obce, poslanci Obecného zastupiteľstva, páter Karol - Farský úrad Vráble, Ján Major - bývalí starosta, miestny podnikatelia, Alžbeta Barátová - riaditeľka Materskej školy, Mgr. Milan Valach - riaditeľ Základnej školy, Ing. Marcela Dandelová - riaditeľka "KREATÍV", zariadenie sociálnych služieb Klasov a zamestnanci obce - Obecného úradu.


Vytvorené: 10. 11. 2009
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2016 11:11
Autor: Správce Webu