Navigácia

Obsah

Cintrorín

Rekonštrukcia nového domu smútku, rekonštrukcia chodníka a verejného osvetlenia v cintoríne

Budova + prístrešok – 74.000 €
verejné osvetlenie – 7.600€
chodník + asfalt – 7.680 €
Spolu 89.280 €