Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlássení volieb.pdf (188.83 kB)

Voľby - obec:
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (283.36 kB)

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.jpg (74.24 kB)
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva.jpg (136.73 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku.pdf (137.19 kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v maďarskom jazyku.pdf (136.25 kB)
Volebný obvod a určenie poslancov
VZN č.1-2022 o umiestnení volebných plagátov na území obce Klasov
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.docx (18.43 kB)

Voľby - kraj:
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf (280.73 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK.pdf (367.91 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK - voleb. obvod č.3- Nitra.pdf (2.01 MB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku.pdf (136.86 kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v maďarskom jazyku.pdf (136.14 kB)
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.docx (18.36 kB)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí:
https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

Podanie kandidátnej listiny:
https://www.minv.sk/?selfgov22-info21

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť