Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu a upustenie od ústneho pojednávania

VV-oznámenie o začatí správneho konania.pdf (639.7 kB)

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 19. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť