Navigácia

Obsah

Základná škola

Typ: ostatné
Informácie

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia žiakov I. stupňa!

Oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 24.04.2021  od 8.00 do 18:00 prebehne vedľa kinosály kultúrneho domu testovanie na COVID 19. 

Školský klub detí aj Školská jedáleň budú v prevádzke ako doteraz. Jedálny lístok máte k dispozícií na stránke školy v časti Jedálny lístok. 

Ranný filter t. j. meranie teploty, dezinfekcia rúk dieťaťa bude zabezpečená školou.

Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré vstúpia do platnosti ( Vyhláška č.133/2021):

 Na základe Vyhlášky ÚVZSR č. 175/2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 je aj naďalej povinné nosenie rúšok pre všetkých  žiakov v škole alebo v školskom zariadení

Podmienky návratu žiaka 1. stupňa do školy sú nasledovné :

1. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov ( musia sa však riadiť prísnymi epidemiologickými opatreniami – časté umývanie rúk, povinné nosenie rúšok, zabezpečenie si papierových vreckoviek, zabezpečenie si aj náhradného rúška do skrinky)

2. Zákonný zástupca dieťaťa nevstupuje do budovy školy!

3. Rodič pred nástupom do školy je povinný odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ( tlačivá 11a) - Príloha  a to podľa nasledovných kritérií:

a) Zákonný zástupca sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní – aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom

b) ak zákonný zástupca prekonal ochorenie COVID 19, predloží doklad k nahliadnutiu – potvrdenie o prekonaní COVID 19 nie starší ako 180 dní

c) ak zákonný zástupca je zaočkovaný proti ochoreniu COVID 19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou  – predloží doklad k nahliadnutiu

e) tlačivo 11a) je zverejnené na stránke školy, v tomto dokumente ako príloha,   a k dispozícií aj pri vchodových dverách ZŠ Klasov

4. Rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať epidemiologické opatrenia a povinnosti vychádzajúce z Vyhlášky č 47/2021 vydané dňa 08.02.2021 ÚVZSR

 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, alebo z obavy z ochorenia a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh (na stránku školy denne do 14.00 hod),  ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.  Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

• im bola nariadená karanténa/izolácia, 

• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

 

Vážení rodičia žiakov II. stupňa ZŠ Klasov!

Oznamujeme Vám,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) zo dňa 12.apríla 2021a školského COVID automatu  sa

od 26. apríla 2021

 obnovuje školské vyučovanie ( prezenčnou formou) v základných školách vo všetkých  ročníkoch

t.j. 5. -  9. ročník ZŠ.

Z dôvodu, že sa zákonný zástupca žiaka 5. až  9. ročníka a žiak 5. až  9. ročníka sa musí preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní (aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom)-

v sobotu dňa 24.04.2021  od 8.00 do 18:00 prebehne vedľa kinosály kultúrneho domu testovanie na COVID 19.

Ranný filter t. j. meranie teploty, dezinfekcia rúk dieťaťa bude zabezpečená školou.

Podmienky návratu žiakov II. stupňa  do školy sú nasledovné :

1. Žiaci 5 ., 6., 7., 8. , a 9. ročníka  základnej školy sa musia preukázať negatívnym výsledkom AT, resp. PCR, alebo

2. ak žiak II. stupňa prekonal ochorenie COVID 19, predloží doklad k nahliadnutiu – potvrdenie o prekonaní COVID 19 nie starší ako 180 dní

3. Zákonný zástupca dieťaťa nevstupuje do budovy školy!

4. Rodič žiaka 5 – 9. ročníka pred nástupom do školy je povinný odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ( tlačivá 8a) – Čestné vyhlásenie -  žiak II. stupňa  Príloha  a to podľa nasledovných kritérií:

a) Zákonný zástupca sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní – aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom, alebo

b) ak zákonný zástupca prekonal ochorenie COVID 19, predloží doklad k nahliadnutiu – potvrdenie o prekonaní COVID 19 nie starší ako 180 dní, alebo

c) ak zákonný zástupca je zaočkovaný proti ochoreniu COVID 19 aj druhou dávkou vakcíny m RNA a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní – predloží doklad k nahliadnutiu, resp. ak zákonný zástupca je zaočkovaný proti ochoreniu COVID 19 prvou dávkou vektorovou vakcínou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 28 dní – predloží doklad k nahliadnutiu

e) Žiak 5. až  9. ročníka ZŠ sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu – nie starším ako 7 dní – aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom, alebo

f) ak žiak 5.až 9. ročníka prekonal ochorenie COVID 19, predloží doklad k nahliadnutiu – potvrdenie o prekonaní COVID 19 nie starší ako 180 mesiace

g) tlačivo 8a) je zverejnené na stránke školy, v tomto dokumente ako príloha,   a k dispozícií aj pri vchodových dverách ZŠ Klasov

4. Rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať epidemiologické opatrenia a povinnosti vychádzajúce z Vyhlášky č 175/ 2021 vydané ÚVZSR  - povinné nosenie rúšok ( + 1 rezervné rúško)  pre všetkých žiakov ZŠ Klasov a z Vyhlášky č 187/ 2021 vydané ÚVZSR dňa 16. apríla 2021

Vakcíny:

mRNA – napr. Pfizer, Moderna 

Vektorová: napr. AstraZeneca

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, alebo z obavy z ochorenia a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.  Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

V prípade zmeny Vás budeme ihneď informovať.

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Tel. kontakt v prípade potreby: 0915/719 664

Stanovisko MŠVVaŠ SR
Vyhláška 175
Vyhláška 187

školský covid automatvysvetlivkyzákladná škola


Prílohy

Vytvorené: 21. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 4. 2021 12:32
Autor: