Navigácia

Obsah

Výmena jódových tabliet - profylaktík

Typ: ostatné
Výmena jódových tabliet - profylaktík
VÝMENA  JÓDOVÝCH  TABLIET

 

Obec Klasov

oznamuje verejnosti, že výdaj nových jódových tabliet -profylaktík pre obyvateľov s trvalým, ako aj registrovaným prechodným pobytom v obci Klasov si môžete prevziať na Obecnom úrade v termíne:

od 24.augusta 2022 do 21.októbra 2022 

v čase úradných hodín.

Zároveň môžete odovzdať staré balenia (výdaj nových tabliet nie je podmienený odovzdaním starých).

Jedna osoba môže prevziať tablety aj za ostatných členov domácnosti.

 

Upozorňujeme občanov, že jódové tabletky je potrebné užiť len v prípade havárie jadrovej elektrárne, nie preventívne. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

 

Podrobnosti o dávkovaní a účinkoch nerádioaktívneho jódu sa dočítate na obale vydávaných tabliet.
 

Informácie o opatreniach v prípade jadrovej havárie sa dočítate na stránke Úradu jadrového dozoru

 

Na tomto videu je podrobné vysvetleniehttps://www.seas.sk/tlacove-spravy/jodova-profylaxia-vymena-2022/


Príloha

Vytvorené: 24. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 8. 2022 14:55
Autor: