Navigácia

Obsah

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

Typ: ostatné
Informácie o COVID-19

Všetky informácie ohľadom správania sa v aktuálnej pandemickej situácii:

Čo musíte vedieť o koronavíruse
10 odporúčaní keď ste doma
Čo môžete očakávať po očkovaní
COVID informácie pre tehotné
Informácie pre verejnosť
Čo robiť ak ste chorý
Domáca liečba COVIDu
Hygiena rúk
Máte strach
Mýty o víruse
Osoby s vyšším rizikom
Pomoc sebe a druhým
Sociálny odstup
V čom je rozdiel

 

Zvukové záznamy odporúčaní pre verejnosť
https://www.standardnepostupy.sk/zvukove-zaznamy-odporucani-pre-verejnost/

 

Kanál s videami a cennými radami o COVIDE-19
https://www.youtube.com/channel/UCbk0-kHSGxtcLi2ESaxCMSQ

 

10 odporúčaní pre COVID-19
https://standardnepostupy.sk/_files/200000670-920c1920c5/10%20odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%AD%20ke%C4%8F%20ste%20doma%20COVID-19.pdf

 

Čo robiť, ak ste chorý
https://standardnepostupy.sk/_files/200000671-b8e57b8e59/%C4%8Co%20robi%C5%A5,%20ak%20ste%20chor%C3%BD_COVID-19.pdf

 

Pomoc sebe a druhým COVID-19
https://standardnepostupy.sk/_files/200000672-6f20e6f211/Pomoc%20sebe%20a%20druh%C3%BDm%20COVID-19.pdf

 

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
https://standardnepostupy.sk/_files/200000673-8fd938fd95/Osoby%20s%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20rizikom%20ochorenia%20COVID-19.pdf

 

4 veci, ktoré potrebujete vedieť o COVID-19
https://standardnepostupy.sk/_files/200000468-9e6989e69a/4%20veci,%20c_o%20musi_te%20vediet_%20%20o%C2%A0Koronavi%CC%81ruse%20COVID-19.pdf

 

Rady pre verejnosť
https://standardnepostupy.sk/_files/200000332-655d4655d6/Covid-19%20inform%C3%A1cie%20pre%20verejnos%C5%A5-5.pdf

 

Máte strach z ochorenia COVID-19?
https://standardnepostupy.sk/_files/200000335-b5f03b5f06/M%C3%A1te%20strach%20z%20COVID-19.pdf

 

Sociálny odstup
https://standardnepostupy.sk/_files/200000338-37b6f37b71/Soci%C3%A1lny%20odstup%20COVID-19.pdf

 

Mýty o COVID-19
https://standardnepostupy.sk/_files/200000475-c384cc384f/Myty%20o%20viruse%20Covid.pdf

 

Ochorenie COVID-19 Minimalizujte šírenie COVID-19. Dodržujte hygienu rúk
https://standardnepostupy.sk/_files/200000347-7778377787/Hygiena-ruk_v1-0_21-03-2020_MMA.pdf

 

V čom je rozdiel pri: individuálnom monitorovaní príznakov infekcie, individuálnej domácej izolácii a izolácii kvôli COVID-19
https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000349-1df301df31/V-com-je-rozdiel_v1-0_21-03-2020_MMA_1.pdf

 

Ako sa izolovať s COVID-19 v domácom prostredí
https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000370-eee8aeee8d/Domaca-izolacia-v1-0_21-03-2020_MMA.pdf

 

COVID-19: informácie pre tehotné
https://standardnepostupy.sk/_files/200000447-748bd748c0/COVID19%20informacie%20pre%20tehotne.pdf

 

COVID-19: tehotenstvo, pôrod, dojčenie
https://standardnepostupy.sk/_files/200000448-7234d7234f/Q-A%20tehotenstvo,%20p%C3%B4rod%20a%20kojenie%20COVID-19.pdf

 

Domáca liečba COVID-19
https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000794-1c5f41c5f6/domaca-liecba-covid.pdf

 

Čo môžete očakávať po vašom očkovaní proti COVID-19
https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000769-33d8633d88/co_mozete_ocakavat_po_vasom_ockovani_covid19.pdf

 

Formuláre pre neodkladné vycestovanie a pre návrat domov za účelom podania plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia

https://www.standardnepostupy.sk/formulare-pre-neodkladne-vycestovanie-a-pre-navrat-domov/

https://cestujem.standardnepostupy.sk/out/


Prílohy

Vytvorené: 19. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2021 13:10
Autor: