Obsah

VZN

VZN

VZN č. 5-2023 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 25x

VZN č. 4-2023 o miestnych daniach Stiahnuté: 30x

VZN č. 3-2023 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 27x

1-2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 39x

VZN 6/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD Stiahnuté: 76x

VZN 5/2022 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 72x

VZN 4/2022 miestne dane Stiahnuté: 89x

VZN 3/2022 daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 78x

VZN 2/2022 odpady Stiahnuté: 85x

VZN č. 1 2022 o umiestnení volebných plagátov Stiahnuté: 57x

VZN č. 3 2021 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 58x

VZN č. 52021 o podmienach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 108x

VZN č. 42021 o miestnych daniach Stiahnuté: 118x

VZN č. 22021 o komunálnych odpadoch Stiahnuté: 110x

č. 8/2020 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 245x

č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 224x

č. 6/2020 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 168x

č. 5/2020 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 179x

č. 4/2020 o kronike Obce Klasov Stiahnuté: 169x

VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach podnikania na území obce Klasov Stiahnuté: 212x

Stránka