Navigácia

Obsah

VZN

VZN

VZN č. 52021 o podmienach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 39x

VZN č. 42021 o miestnych daniach Stiahnuté: 42x

VZN č. 32021 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 33x

VZN č. 22021 o komunálnych odpadoch Stiahnuté: 30x

č. 8/2020 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klasov Stiahnuté: 156x

č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 133x

č. 6/2020 o podmienkach určenia a vyberania miestnych daní na území obce Klasov Stiahnuté: 95x

č. 5/2020 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 94x

č. 4/2020 o kronike Obce Klasov Stiahnuté: 85x

VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a podmienkach podnikania na území obce Klasov Stiahnuté: 126x

VZN č.2/2020 o určení príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 121x

VZN 1 - 2020 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ,MŠ v ŠKD a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 149x

Dodatok č.1 k VZN 5-2018 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd Stiahnuté: 185x

Dodatok č.1 k VZN 3-2018 odpady.pdf Stiahnuté: 214x

VZN 2-2019 o kultúrnom dome Stiahnuté: 400x

VZN 1-2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, MŠ, v školskom klube detí a školskom účelovom zariadení Stiahnuté: 431x

VZN 6-2019 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 340x

VZN 5-2019 o tvorbe udrzbe a ochrane zelene Stiahnuté: 394x

VZN 4-2019 o verejnom poriadku Stiahnuté: 351x

VZN 3-2019 o pohrebnictve Stiahnuté: 1122x

Stránka