Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia bývalej ŠJ na Ľudový dom

Rekonštrukcia bývalej ŠJ na Ľudový dom

Poskytovateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
Bratislava
815 26

Prijímateľ:
Obec Klasov

Celkové náklady:  89. 981,52 €

NFP poskytnuté na základe zmluvy sú zložené z:

a) prostriedkov EPFRV v sume 56. 988,29 €, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených  výdavkov,

b) prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 14.242, 08 €, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov

Vlastné zdroje:  18. 745,63 €Vytvorené: 26. 2. 2014
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2016 10:22
Autor: Správce Webu