Navigácia

Obsah

Ostatné

 

overenie podpisu - 1 podpis 2,00 €
overenie fotokópie - 1 strana 2,00 €
potvrdenie o trvalom pobyte 7,00 €
kopírovanie A4 0,10 €
kopírovanie A3 0,20 €
stočné na osobu-rok 30 €
pes starší ako 6 mesiacov 5,00 €