Navigácia

Obsah

Ostatné

 

overenie podpisu - 1 podpis 2,00 €
overenie fotokópie - 1 strana 2,00 €
potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 €
kopírovanie 0,10 €
stočné na osobu-rok 20 €
pes starší ako 6 mesiacov 4,00 €