Obsah

Kultúrny dom

Nájom kultúrneho domu

Kultúrny referent: Jozef BAHOREC
0908 726 205
 

Svadba

občania 35,00 €
cudzí 85,00 €
1 obrus 1,06 €
(energie sa platia podľa skutočnej spotreby)

 

Tanečné zábavy a diskotéky

domáci 35,00 €
cudzí 85,00 €
stužkové, promócie, firemné akcie 200,00 €
rôzne oslavy

20,00 €

 

Reklamná akcia

1 reklamná akcia 12 €
2 reklamné akcie 20 €

 

Predajná akcia

nájom na 1 hodinu 5,00 €

 

Lan Party

1 osoba 2,00 €

 

Kuchyňa

akcia do 50 ľudí 25 €
akcia od 50 do 100 ľudí 50 €
akcia nad 100 ľudí 75 €
na súkromné varenie (nie pre nájomcov KD) do 50 ľudí 50 €
na súkromné varenie (nie pre nájomcov KD) od 50 do 100 ľudí 100 €
na súkromné varenie (nie pre nájomcov KD) nad 100 ľudí 150 €

 

Energie
 

elektina 0,13 €/m3
plyn 1,20 €/m3
voda 1,524 €/m3

Autor fotografií: Ján Šranko


Vytvorené: 6. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2024 15:56
Autor: