Navigácia

Obsah

Kultúrny dom

Nájom kultúrneho domu

Kultúrny referent: Jozef BAHOREC
0908 726 205
 

Svadba

občania 35,00 € = 1.054,41 Sk
cudzí 85,00 € = 2.560,71 Sk
1 obrus 1,06 € = 21,08 Sk
(energie sa platia podľa skutočnej spotreby)

 

Tanečné zábavy a diskotéky

domáci 35,00 € = 1.054,41 Sk
cudzí 85,00 € = 2.560,71 Sk
stužkové, promócie, firemné akcie 200,00 € = 6.025,20 Sk
rôzne oslavy 20,00 € = 602,52 Sk

 

Reklamná akcia

1 reklamná akcia 12 € = 361,51 Sk
2 reklamné akcie 20 € = 602,52 Sk

 

Predajná akcia

nájom na 1 hodinu 5,00 € = 150,63 Sk

 

Lan Party

1 osoba 2,00 € = 60,25 Sk

 

Kuchyňa

akcia do 50 ľudí 25 €
akcia od 50 do 100 ľudí 50 €
akcia nad 100 ľudí 75 €
na súkromné varenie (nie pre nájomcov KD) do 50 ľudí 50 €
na súkromné varenie (nie pre nájomcov KD) od 50 do 100 ľudí 100 €
na súkromné varenie (nie pre nájomcov KD) nad 100 ľudí 150 €

 

Energie
 

elektina 0,13 €/m3
plyn 0,43 €/m3
voda 1,2962 €/m3

Autor fotografií: Ján Šranko