Obsah

Výstavba

Výstavba

Nájomný bytový dom 20 bytových jednotiek v skratke:

Financovanie:
- Ministerstvo výstavby regionálneho rozvoja
- Štátny fond rozvoja bývania - úver na 30 rokov s 1% úrokom

Výstavba:
- začiatok výstavby apríl 2008
- dodávateľské práce - firma Mosap a.s. Nitra.

Počet bytov:
1 izbový byt - 8 bytov
3 izbový byt - 12 bytov

výmera:
1 izbový byt B = 31,54 m2
1 izbový byt C = 29,41m2
3 izbový byt A = 62,52 m2

3 izbový byt D = 62,39 m2

3 izbový byt E = 62,56 m2

cena:
1 izbový byt B = 86,05 € (2.592,34 Sk) + energie
1 izbový byt C = 80,24 € (2.417,31 SK) + energie
3 izbový byt A = 170,56 € (5.138,29 Sk) + energie
3 izbový byt D = 170,21 € (5.127,75 Sk) + energie
3 izbový byt E = 170,67 € (5.141,60 Sk) + energie

Energie sa budú platiť podľa skutočnej spotreby. Každý byt má vlastné elektrické, plynové a vodovodné hodiny. Kúrenie v bytoch bude plynové. V 3. izbových bytoch bude rohová vaňa a v 1. izbových sprchový kút. Aj po vyplatení zálohy sa bude naďalej platiť nájomné. Záloha sa v prípade vypovedania nájomnej zmluvy vráti alebo bude odrátaná z 30 ročného nájmu. Tým, že byty sú trošku rozdielne, a žiadatelia o nájomné byty sa medzi sebou na pridelení nedohodnú, že kto ktorý byt dostane, bude sa o ne losovať. Zmluva bude robená na dobu určitú, na 1 rok alebo 3 roky. V nájomnej zmluve je zahrnuté poistenie, aj fond opráv. V prípade uvoľnenia nejakého bytu je možnosť výmeny bytov. V podkroví sa jednoizbové byty nenachádzajú. Kuchyne sú v 1 izbových bytoch oddelené a v 3 izbových bytoch prepojené s obyvačkou.

Preddavok:
1 izbový byt B -ročný nájom = 1.032,60 € (31.108,10 Sk)
1 izbový byt C - ročný nájom = 962,88 € (29.007,72 Sk)
3 izbový byt A - ročný nájom = 2.046,72 € (61.659,49 Sk)
3 izbový byt D - ročný nájom = 2.042,52 € (61.532,96 Sk)
3 izbový byt E - ročný nájom = 2.048,04 € (61.699,25 Sk)

Kolaudácia bytov prebehla 30.09.2009. Ich odovzdanie do užívania sa plánuje na november 2009.
Byty sú už prerozdelené, žiadosti na nájomné byty v Zóne Nový Klasov I. neprijímame. Záujemci o nájomné byty v Zóne Nový Klasov II., s ktorých výstavbou sa plánuje v rokoch 2010-2011, však môžu svoje žiadosti podať buď osobne do podateľne Obecného úradu, emailom alebo klasicky poštou. Každá jedna žiadosť bude zaevidovaná, založená do spisov a prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Stretnutie budúcich nájomníkov sa konalo 8.7.2009 o 15:00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu.
Slávnostná kolaudácia Nájomného bytového domu 20 bytových jednotiek sa plánuje na 28.10.2009.

 


Vytvorené: 6. 6. 2011
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2016 11:10
Autor: Správce Webu