Navigácia

Obsah

Súpisné číslo

 


Žiadosť treba priniesť do podateľne obecného úradu (prízemie, dvere č.1),na základe ktorej vystaví obec rozhodnutie, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti (to je 14 dní) bude poštou doručené žiadateľovi. Vybavíte to bez poplatku.

Stránka

  • 1