Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 229x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 223x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 254x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 283x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 225x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 221x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 205x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 212x

Stránka

  • 1