Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 100x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 84x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 110x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 151x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 76x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 86x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 70x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 80x

Stránka

  • 1