Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 249x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 247x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 281x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 329x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 256x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 242x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 225x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 237x

Stránka

  • 1