Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 239x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 236x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 266x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 305x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 243x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 231x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 213x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 224x

Stránka

  • 1