Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 192x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 183x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 210x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 241x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 181x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 179x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 159x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 169x

Stránka

  • 1