Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 234x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 232x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 260x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 299x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 234x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 229x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 212x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 219x

Stránka

  • 1