Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 300x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 299x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 340x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 392x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 308x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 288x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 276x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 292x

Stránka

  • 1