Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 327x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 327x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 365x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 415x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 340x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 308x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 306x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 320x

Stránka

  • 1