Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 278x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 278x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 311x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 367x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 286x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 266x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 254x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 263x

Stránka

  • 1