Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 97x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 80x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 104x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 148x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 72x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 82x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 67x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 76x

Stránka

  • 1