Obsah

Dotácia

 

Žiadosť o dotáciu

    O dotáciu môže žiadať len registrovaná spoločenská organizácia. Žiadosti sa môžu podávať do 31.októbra bežného roka. Žiada sa o peňažný príspevok na nasledujúci rok.

     Dotácia bude pridelená po prerokovaní Obecným zastupiteľstvom organizácii, ktorá v prípade predchádzajúcej dotácie mala túto dotáciu vyúčtovanú. Vyúčtovanie sa odovzdáva u účtovníčky pani Kausekovej na Obecnom úrade, poschodie, dvere č. 1.

Dotácia

Žiadosť o dotáciu PDF Stiahnuté: 467x

Žiadosť o dotáciu WORD Stiahnuté: 364x

Stránka

  • 1