Navigácia

Obsah

Podateľňa

Na podateľni vybavíte všetko dôležité, čo má byť zaprotokolované a uložené do archívu obce.

 1. Žiadosti
  
  (napr. stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, drobná stavba ...)

2. Pripomienky

3. Oznámenia

4. Vyjadrenia

5. Petície

6. Sťažnosti