Obsah

Dane

V oblasti dane z nehnuteľností vybavíte:

1. Daňové priznania

2. Zmeny v daniach

     Na oznámenie o vlastníctve nehnuteľnosti alebo o zmene vlastníctva nehnuteľnosti potrebujete občiansky preukaz a list vlastníctva.

     Zmeny v daniach je daňovník povinný nahlásiť na obecnom úrade do 31.1. daného roku.

     Tlačivá na stiahnutie sú vo Formulároch a tlačivách.